Σε δημοπράτηση έργο άρδευσης στη Νιγρίτα Σερρών

Σε δημοπράτηση βγαίνει το σημαντικό έργο άρδευσης στην περιοχή των Σερρών. Πρόκειται για το ΤΟΕΒ Νιγρίτας με κόστος 6,5 εκατ. ευρώ.

Το έργο χωρίζεται σε δύο υποέργα:

1ο Υποέργο:

Αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας, προϋπολογισμού 6.053.107,12

Στόχος είναι ο έλεγχος διαρροών και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Νιγρίτας.

2ο Υποέργο

Αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού 500kWp, για net metering προϋπολογισμού 399.353 ευρώ.

Ο ΤΟΕΒ Νιγρίτας υπέβαλλε σχετική πρόταση προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020.

Comments are closed