Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου

Έως τις 2 Φεβρουαρίου θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου, που ανοίγει τον δρόμο σε χιλιάδες πολίτες να προχωρήσουν στην εξαγορά τους και να αποκτήσουν τίτλους ιδιοκτησίας.

Συγκεκριμένα, με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, καταβάλλοντας όμως παράβολο ύψους 300 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η εξαγορά των καταπατημένων ακινήτων θα γίνει με βάση τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες, ενώ δικαίωμα εξαγοράς θα έχουν όσοι τα έχουν στην κατοχή τους για τουλάχιστον 30 χρόνια με τίτλο υπέρ των ιδίων ή των δικαιοπαρόχων τους.

Επίσης, δικαίωμα εξαγοράς θα έχουν και όσοι κατέχουν ακίνητο για τουλάχιστον 40 χρόνια, το οποίο όμως είναι η κύρια και μοναδική κατοικία τους, η οποία καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες των ιδίων ή των οικογενειών τους. Η ίδια εξάλλου ρύθμιση ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που ασκούν κατοχή αδιαλείπτως για 40 τουλάχιστον χρόνια πάνω σε αυτά τα ακίνητα, εφόσον σε αυτά ασκούν τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική ή αγροτική δραστηριότητα.

Υπολογίζεται πως τα καταπατημένα ακίνητα ξεπερνούν τα 70.000, ενώ εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών κάνουν λόγο για έσοδα που μπορούν να φθάσουν το 1 δισ. ευρώ, δηλαδή κάθε καταπατητής εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει το νομοσχέδιο θα πρέπει να καταβάλει κατά μέσο όρο περί τα 14.500 ευρώ.

Δείτε το σχέδιο νόμου ΕΔΩ.

Comments are closed