Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις φυσικές καταστροφές

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί, ως τις 11 Ιουνίου, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και πρoστασία, στεγαστική συνδρομή».

Το σχέδιο νόμου, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 46 διατάξεις, θεσπίζει την ίδρυση Παρατηρητήριου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών με βασική στόχευση την δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών. Ακόμη περιλαμβάνει διάταξη για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 2.000.000 ευρώ έναντι φυσικών καταστροφών και δη έναντι πυρκαγιάς από φυσικά αίτια, πλημμύρας και σεισμού.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι:

α) η ανάπτυξη και η επέκταση της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών

β) η ενίσχυση του πλαισίου για την κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις

γ) η ενδυνάμωση των αρμοδίων υπηρεσιών κρατικής αρωγής και η διοικητική ευελιξία, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφορικά με την ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι:

α) η σύσταση του Παρατηρητήριου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών, η υποχρεωτική ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών

β) η σημειακή τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου κρατικής αρωγής του Ν 4797/2021 και χορήγησης ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις με οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

γ) η συμπλήρωση των διαδικασιών καταβολής ενισχύσεων προς ιδιώτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

δ) η διαμόρφωση εργαλείων στεγαστικής συνδρομής πληγέντων από φυσικές καταστροφές ε) η δυνατότητα σύστασης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θέσης Συντονιστή Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης

στ) η σύσταση στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού, αποτελούμενης από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής Επιχειρήσεων και Φορέων, τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και τη Διεύθυνση Συντονισμού και Ειδικών Καθεστώτων

ζ) η σύσταση Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Αιγαίου και Κρήτης

η) η δυνατότητα καθορισμού, σε εικοσιτετράωρη βάση, του ωραρίου εργασίας του προσωπικού το οποίο υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 και ώρα 20:00.

Δείτε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΕΔΩ

Comments are closed