Σε διαβούλευση μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου το νομοσχέδιο για την ανακύκλωση

Αλλαγές φέρνει στους όρους ανακύκλωσης, ως προς τα πρόστιμα αλλά και στη διαχείριση των αποβλήτων, το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας «Προώθηση της Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (EE L 150/109) και 2018/852 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (EE L 150/141)» που βρίσκεται σε διαβούλευση έως και τις 4 Δεκεμβρίου.

Tο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση μεταξύ άλλων εισάγει τις ακόλουθες αλλαγές:

– Τα απόβλητα συσκευασιών θα συλλέγονται πλέον χωριστά (πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, γυαλί).

– Δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να χρεώνουν χαμηλότερα δημοτικά τέλη για όσους παράγουν λιγότερα απόβλητα ή/και ανακυκλώνουν περισσότερο (εισάγεται, δηλαδή, η ευρωπαϊκή αρχή “πληρώνω όσο πετάω”).

– Εκσυγχρονίζεται το τέλος ταφής για τους δήμους που “θάβουν” απόβλητα. Επεκτείνεται και καθίσταται εφαρμόσιμο για τα απόβλητα. Αντιθέτως οι δήμοι που δεν “θάβουν” απόβλητα θα αποζημιώνονται.

– Όλα τα νέα κτίρια θα διαθέτουν χώρο συλλογής αποβλήτων για 4 χωριστά ρεύματα.

– Μεταφέρονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΕΕ στους δήμους και τις επιχειρήσεις που τα προκαλούν, απαλλάσσοντας από το σχετικό βάρος τους φορολογούμενους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη, στόχος είναι η ανακύκλωση να γίνει μέρος της καθημερινότητας όλων των Ελλήνων, όπως γίνεται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου:

Χωριστή συλλογή αποβλήτων συσκευασίας

Το τέλος ταφής εκσυγχρονίζεται, επεκτείνεται και καθίσταται εφαρμόσιμο για όλα τα απόβλητα

Τα πρόστιμα της ΕΕ μετακυλίονται σε όποιους δεν συμμορφώνονται

Προάγεται η επαναχρησιμοποίηση και η ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων.

Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ΕΔΩ 

Comments are closed