Σε διαβούλευση το εθνικό σχέδιο για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το «Εθνικό Σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ)», καλώντας πολίτες και φορείς να συμμετέχουν καταθέτοντας τις απόψεις και τις προτάσεις τους ως τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00.
Το σχέδιο περιγράφει τα μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, καθώς, σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία από 1ης Ιανουαρίου του 2021 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ για τα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου τομέα η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου του 2019.

Στα μέτρα που προβλέπονται για την αύξηση του αριθμού των ΚΣΜΚΕ, περιλαμβάνονται:

  • Η υποχρεωτική κάλυψη τουλάχιστον του 60% των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερμικά συστήματα.
  • Η αύξηση κατά ποσοστό 5 έως 10% του συντελεστή δόμησης για τα κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
  • Ο συμψηφισμός των προστίμων για νομιμοποίηση αυθαιρέτων με δαπάνες για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
  • Ο ορισμός ενεργειακού υπευθύνου στα κτίρια του δημοσίου.
  • Η αύξηση του συντελεστή απόσβεσης για επιχειρηματικές επενδύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
  • Η εφαρμογή προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης σε μονοκατοικίες, κτίρια του δημοσίου και του τριτογενούς τομέα με αξιοποίηση των επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το σχέδιο για να χαρακτηριστεί ένα νέο κτίριο ως σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης θα πρέπει να κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Α ενώ τα υφιστάμενα κτίρια πρέπει να εντάσσονται τουλάχιστον στην κατηγορία Β.

Μπορείτε να λάβετε μέρος στη δημόσια διαβούλευση ΕΔΩ

Comments are closed