Νέα ψηφιακή εποχή για τον ΟΣΕΘ και τις αστικές συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη

Σε περίπου έναν χρόνο από σήμερα, θα έχουν εκσυγχρονιστεί ψηφιακά οι συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, κάτω από ένα προηγμένο σύστημα τηλεματικής και ποιοτικής λειτουργίας και πληροφόρησης.

Η αρχή έγινε με την υπογραφή της σύμβασης που άναψε το «πράσινο» φως για την εκκίνηση του έργου: «Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Τηλεματικής και Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ)».

Όταν είχε σχεδιαστεί η σύμβαση αφορούσε αρχικά τον ΟΣΕΘ ως Αρχή Μεταφορών και το στόλο του ΟΑΣΘ, που αριθμούσε 622 οχήματα. Ωστόσο, αφενός ο στόλος αυτός μειώθηκε κατά πολύ, αφετέρου στο κάδρο υπάρχουν σήμερα και επικουρικοί πάροχοι αστικής συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης (ΚΤΕΛ), ενώ πρέπει να υπάρξει «ομπρέλα» και για μελλοντικούς παρόχους (θαλάσσια αστική συγκοινωνία, δυτικός προαστιακός, το μετρό της Θεσσαλονίκης αλλά και προσθήκη νέου στόλου «καθαρών» οχημάτων για τον οποίο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ήδη διαβουλεύεται και ετοιμάζει διαγωνισμό).

Η κεντρική πρόταση αφορά στο ενιαίο, αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου -για όλη τη σειρά των μέσων- δηλαδή ένα «έξυπνο» εισιτήριο, διαδικτυακές εφαρμογές για «έξυπνες» συσκευές, χρήση κάρτας, online βελτιστοποίηση δρομολογίων και υπηρεσιών, σύγχρονες προσαρμογές στη διαχείριση καυσίμων, μείωση κόστους κ.ά.π.

Έτσι, ανοίγει ο δρόμος ώστε η Αρχή Μεταφορών, ο ΟΣΕΘ, ως κύριος του έργου να διαθέτει τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία με τη χρήση των οποίων θα μπορεί να σχεδιάσει, να βελτιώσει και να εποπτεύσει τις συγκοινωνίες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, με μόνο γνώμονα την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, όπως ήδη κάνει ο ΟΑΣΑ στην Αθήνα.

Ταυτόχρονα, ο επιβάτης θα απολαμβάνει σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες και διευκολύνσεις, με όρους και δείκτες ποιότητας, στα πρότυπα καλών πρακτικών που εφαρμόζουν οι σύγχρονοι  συγκοινωνιακοί φορείς στην Ευρώπη.

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ανάδοχος κοινοπραξία με επικεφαλής την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Κύριος του έργου είναι ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 30 εκ. ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ). Φορέας/πάροχος λειτουργίας θα είναι στη φάση αυτή ο ΟΑΣΘ.

«Η υλοποίηση του έργου άρχισε στις 8 Μαρτίου, με αυστηρό πλαίσιο χρονοδιαγράμματος και συμβατική ολοκλήρωση σε 12 μήνες. Ο ανάδοχος ζήτησε να οριστεί πλαίσιο συνεργασίας στη φάση αυτή ώστε να υπάρξει άμεση πρόσβαση σε αμαξοστάσια, συνεργεία, χώρους τερματικών σταθμών, περιοχές εκδοτηρίων εισιτηρίων, χώρους ανάπτυξης τηλεματικών εφαρμογών και εξοπλισμού τηλεματικής και αλλού και αναμένουμε τη συνεργασία με τον πάροχο, δηλαδή τον ΟΑΣΘ, μετά από δόκιμη συνεργασία καταγραφών και επίλυσης θεμάτων νομοτεχνικής φύσης», εξηγεί ο Πρόεδρος του ΟΣΕΘ, κ. Γιάννης Καλογερούδης.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, κ. Γιάννης Τόσκας, υπογραμμίζει ότι «ορίστηκε τριμελής επιστημονική ομάδα παρακολούθησης της σύμβασης. Ήδη πραγματοποιήθηκαν κάποιες επιχειρησιακές τηλεδιασκέψεις για το έργο. Είμαστε σίγουροι ότι ο ΟΑΣΘ θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ώστε να ολοκληρωθεί, χωρίς καθυστερήσεις, η μελέτη εφαρμογής για τις πρώτες φάσεις υλοποίησης. Τέλος, υπάρχει πρόταση να υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας, δηλαδή μία τριμερής προγραμματική συμφωνία η οποία θα καλύπτει όλες τις πτυχές του έργου, δεσμεύοντας τους συμμετέχοντες και προετοιμάζοντας την επιτυχία του για το καλό της Θεσσαλονίκης».

Comments are closed