Τη συνεργασία του ΤΕΕ/ΤΚΜ ζήτησε ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Χαλκιδικής

Επίσκεψη στο ΤΕΕ/ΤΚΜ πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, τον οποίο υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Γιώργος Τσακούμης και η Διευθύντρια κ. Χρύσα Λασκαρίδου.

Στη συζήτηση που ακολούθησε εξετάστηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ Επιμελητηρίου και Δήμου, και πιο συγκεκριμένα η δυνατότητα ελέγχου των προδιαγραφών και των μέτρων ασφαλείας που σχετίζονται μρ με την κατασκευή  και λειτουργία του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης, επισήμανε σχετικά τα εξής:

“Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ως σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας εκ του θεσμικού του ρόλου, είναι πάντα σε θέση -και πρόθυμο- να συνεργάζεται με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέτοντας στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου τις εξειδικευμένες γνώσεις του έμψυχου δυναμικού του.  Είναι σημαντικό, οι ΟΤΑ, της Κεντρικής Μακεδονίας να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν αυτή την δυνατότητα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το παράδειγμα που εκπέμπει η πρωτοβουλία του Δήμου Αριστοτέλη, ένα παράδειγμα που ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον βέβαια κρίνουν ότι υπάρχουν ανάγκες που χρήζουν τεχνικής συνδρομής.”

Comments are closed