Σε ΦΕΚ η ανάθεση στο ΤΕΕ για την «Ψηφιακή Τράπεζα Γης»

Δημοσιεύτηκε την 1η Σεπτεμβρίου σε ΦΕΚ η απόφαση του υφυπουργού ΠΕΝ κ. Νίκου Tαγαρά, για την ανάθεση στο ΤΕΕ, της δημιουργίας και λειτουργίας της «Ψηφιακής Τράπεζας Γης».

Μέσω του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος θα ενεργοποιείται η μεταφορά συντελεστή δόμησης και θα μπορούν να μεταφέρονται και να χτίζονται περισσότερα τετραγωνικά μέτρα δόμησης σε υφιστάμενες και νέες οικοδομές, τα οποία θα αντιστοιχούν σε αξίες των επιφανειών δόμησης από διατηρητέα κτίρια.

Σημειώνεται ότι, η κυριότητα του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Τράπεζα Γης» ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ΥΠΕΝ οφείλει να παρέχει προς τον διαχειριστή κάθε διαθέσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη του συστήματος και να συνεργάζεται επί σταθερής βάσεως για την ομαλή λειτουργία αυτού.

Η διαδικτυακή πύλη του πληροφοριακού συστήματος θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), την οποία θα χρησιμοποιούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες της μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Δείτε αναλυτικά όσα ορίζει το ΦΕΚ ΕΔΩ.

Comments are closed