Σε ΦΕΚ η απόφαση για την τιμή στις δημοπρασίες ρεύματος

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με την οποία  αναθεωρείται η κατώτατη τιμή προσφοράς των δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2018.

Σύμφωνα με την απόφαση, η εκ της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας προκύπτουσα κατώτατη τιμή προσφοράς των δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας (τιμή εκκίνησης) Ιουνίου 2018 σύμφωνα με τη της παρ. 1 του άρθρου 139 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 101, του ν. 4472/2017, ανέρχεται σε τριάντα έξι ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά ανά MWh (36,34 €/ MWh).

Πηγή εικόνας: http://maxpixel.freegreatpicture.com/Idea-Innovation-Bulb-Energy-Light-Power-Lightbulb-1875247

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ που περιλαμβάνει την πλήρη ανάλυση της μεθοδολογίας ΕΔΩ.

Comments are closed