Σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, παρόχθιας ζώνης και υδάτινων στοιχείων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2023, η ΚΥΑ που αφορά στον «Καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού».

Η νέα απόφαση περιλαμβάνονται διατάξεις για τα εξής:

 • Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης
 • Σκοπός παραχώρησης
 • Δικαιούχοι Παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης
 • Τρόπος και Είδος σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης
 • Παραχώρηση σε όμορους
 • Χρόνος παραχώρησης – Έναρξη ισχύος
 • Αντάλλαγμα
 • Εξαιρούμενοι από την παραχώρηση χώροι
 • Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού που τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας
 • Υποχρεώσεις Δήμων
 • Υποχρεώσεις λιμενικών και αστυνομικών αρχών.
 • Περιορισμοί-υποχρεώσεις-απαγορεύσεις υπερού
 • Διαδικασία και όροι μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους
 • Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης
 • Ανάκληση παραχώρησης
 • Εξυπηρετήσεις ΑΜΕΑ
 • Τελικές διατάξεις

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ.

Ακολουθούν πίνακες εξαιρούμενων θέσεων στη Χαλκιδική:

Comments are closed