Σε ΦΕΚ οι αμοιβές για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ που περιλαμβάνει την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκη για τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των μηχανικών όσον αφορά στην εκπόνηση των Κύριων Μελετών των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων, ως εξής:

– μέχρι 500 κατ., 2.500 ευρώ
– από 501 έως 2.000, 5.000 ευρώ
– από 2.001 έως 4.000, 20.000 ευρώ
– από 4.001 έως 9.000, 50.000 ευρώ
– από 9.001 έως 50.000, 86.800 ευρώ
– από 50.001 έως 100.000, 117.200 ευρώ
– από 100.001 έως 300.000, 183.200 ευρώ
– από 300.001 έως 500.000, 217.200 ευρώ
– μεγαλύτερους από 500.000, 427.200 ευρώ

Οι αμοιβές αυτές προσαυξάνονται κατά 20% σε περιπτώσεις οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων οι οποίοι συγκεντρώνουν ένα ή περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά (παραλιακοί, παραδοσιακοί, αξιόλογοι). Η προσαύξηση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται άπαξ.

Επίσης, ανάλογα με το εμβαδόν δημοτικής ενότητας, οι αμοιβές καθορίζονται ως εξής:

– μέχρι 40 χιλ. στρέμματα, 23.200 ευρώ
– από 40 ως 60 χιλ. στρέμματα, 32.700 ευρώ
– από 60 ως 80 χιλ. στρέμματα, 40.800 ευρώ
– από 80 ως 120 χιλ. στρέμματα, 57.000 ευρώ
– από 120 ως 180 χιλ. στρέμματα, 79.200 ευρώ
– από 180 ως 280 χιλ. στρέμματα, 113.400 ευρώ
– από 280 ως 400 χιλ. στρέμματα, 148.000 ευρώ
– από 400. ως 500 χιλ. στρέμματα, 167.500 ευρώ
– μεγαλύτερο από 500 χιλ. στρέμματα, 240.000 ευρώ

Οι αμοιβές επιδέχονται προσαυξήσεις σε διάφορες περιπτώσεις που περιγράφονται στην απόφαση, το συνολικό ΦΕΚ της οποίας μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Comments are closed