Σε ΦΕΚ οι συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή, με την οποία καθορίζονται οι συντελεστές αναθεώρησης της τιμής των υλικών, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των υπερβολικών αυξήσεων που έχει δημιουργηθεί ως απότοκο της πανδημίας.

Οι συντελεστές αναθεώρησης έχουν αναφορά σε όλο το εύρος των κατηγοριών δημοσίων έργων, στις οποίες περιλαμβάνονται υλικά όπου η υπερβολική αύξηση στην τιμή είναι διαπιστωμένη για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2021, και συγκεκριμένα για τα υλικά: χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκό, άσφαλτο, ξυλεία, PVC και πολυαιθυλένιο και καταλαμβάνει όλα τα εν εξελίξει έργα.

Όπως επισημαίνεται στην εν λόγω απόφαση: «Είναι αναγκαία η δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος προσδιορισμού κόστους των συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων που θα περιλαμβάνει Παρατηρητήριο Τιμών, Σύστημα Αναλύσεων Τιμών και Προσδιορισμού Κόστους και Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών. Η υλοποίηση και λειτουργία του ΗΣΠΚΣΠΤΕ και της εφαρμογής του Παρατηρητηρίου Τιμών θα βοηθούσε προς αυτήν την κατεύθυνση. Μέχρι όμως τη δημιουργία του ΗΣΠΚΣΠΤΕ, είναι επιτακτική και άμεση η ανάγκη, για λόγους υποβοήθησης του κλάδου των κατασκευών και ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων δημοσίων έργων, ρύθμισης της αναθεώρησης στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβάσεων δημοσίων έργων».

Θυμίζουμε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ με έγγραφό του προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, είχε καταθέσει προτάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί το  πρόβλημα που έχει ανακύψει με την αναθεώρηση των τιμών των υπό εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων τεχνικών έργων (ΕΔΩ).

Δείτε τι ορίζει το ΦΕΚ ΕΔΩ

Comments are closed