Σε ΦΕΚ ο Κανονισμός για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που αφορά στην «Έγκριση του Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας – ΚΑΔΕΤ», για όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά έργα.

Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι ο κύριος του έργου οφείλει να επιλέγει το πλαίσιο των κανονιστικών κειμένων αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και δομητικών επεμβάσεων υφισταμένων κτιριακών κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία, μεταξύ των ακολούθων δύο περιπτώσεων:

  • του Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας – ΚΑΔΕΤ,
  • του Ευρωκώδικα 8 (αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών), Μέρος 3 (αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κτιρίων και επεμβάσεις). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρεται ρητά στη μελέτη το χρησιμοποιούμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Επιπλέον, εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής της παρούσας απόφασης:

  • Μελέτες αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και δομητικών επεμβάσεων υφισταμένων κτιριακών κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία που εκπονούνται με ιδιωτικές συμβάσεις και έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
  • Μελέτες αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και δομητικών επεμβάσεων υφισταμένων κτιριακών κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία που εκπονούνται με δημόσιες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ.

Comments are closed