Σε ΦΕΚ ο Ψηφιακός Χάρτης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1173/Β/6-4-2020 η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31224/333/2020 που περιγράφει τις διαδικασίες σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης ψηφιακού χάρτη αλλά και την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.

Πρόκειται συγκεκριμένα για τη δημιουργία ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού για όλη την δημόσια διοίκηση και τους πολίτες, ο οποίος θα παρέχει όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους και μεγέθους επένδυσης. Για την ακρίβεια, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δουν όρους και περιορισμούς δόμησης, χρήσεις γης, σχέδια πόλεων, ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, γεωτεμάχια κτηματολογίου, δάση και δασικές εκτάσεις (μόνον εφ’ όσον περιλαμβάνονται σε δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί και οριστικοποιηθεί), περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστασίας ειδικών οικοτόπων, ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιμένα, ύδατα, υδατορέματα, υγρότοπους, όχθες πλεύσιμων ποταμών και μεγάλων λιμνών, αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους, παραδοσιακούς οικισμούς, παραδοσιακά σύνολα ή προστατευόμενους χώρους, ειδικά σχέδια χωροθέτησης περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων και των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης (όπως ΒΕΠΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ). Σε δεύτερο χρόνο που θα έχει τελειώσει η κτηματογράφηση της χώρας, προβλέπεται να προστεθούν και τα όρια όλων των οικοπέδων.

Απώτερος σκοπός είναι η εύκολη πρόσβαση είτε ιδιώτη, είτε επενδυτή από τον προσωπικό ή επαγγελματικό του χώρο, έτσι ώστε με ένα… κλίκ, να έχει όλα τα στοιχεία που θα του παρουσιάζουν τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, προκειμένου να βρει αυτό που τον ενδιαφέρει.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, η ανάπτυξη, η τήρηση, η ενημέρωση και η λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Παράλληλα, συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή Εποπτείας – της οποίας προεδρεύει στέλεχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – και απαρτίζεται από εκπροσώπους των υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Υποδομών και Μεταφορών, του ΤΕΕ και του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Στις υποχρεώσεις του ΤΕΕ εντάσσονται ανάμεσα σε άλλα, η προσαρμογή της λειτουργίας του ψηφιακού χάρτη ώστε να ενσωματώνονται σε αυτόν αλλαγές νομοθεσίας και να προβαίνει σε αναβαθμίσεις και προσθήκες λειτουργικότητας.

Επιπλέον, έχει την υποχρέωση δημιουργίας εφαρμογής για την υποβολή παρατηρήσεων επί της ορθότητας των γεωχωρικών δεδομένων από τους χρήστες του συστήματος.

Μεταξύ άλλων, η ΚΥΑ ορίζει ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν έγκρισης της Συντονιστικής Επιτροπής μπορεί να συντάσσει προγράμματα ένταξης των απαιτούμενων δράσεων σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καθώς επίσης και να διαθέτει ίδιους πόρους ή/και πόρους προερχόμενους από ανταποδοτικές υπηρεσίες του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.

Κατεβάστε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Comments are closed