Σε ΦΕΚ το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Διαθέσιμο είναι πλέον το ΦΕΚ με την “Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)”, από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.

Πρόκειται για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και τα παραρτήματά του, που συνοδεύουν την απόφαση, συνιστώντας το Στρατηγικό Σχέδιο για τα θέματα του Κλίματος και της Ενέργειας και περιλαμβάνοντας έναν αναλυτικό οδικό χάρτη για την επίτευξη συγκεκριμένων Ενεργειακών και Κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030.

Στο τελικό κείμενο ενσωματώθηκαν στοιχεία που προέκυψαν από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, τόσο από τα 168 σχόλια που κατατέθηκαν στον ιστοχώρο του Opengov όσο και από τις προτάσεις και παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στο ΥΠΕΝ.

Ενδεικτικά, σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης προστέθηκαν στοιχεία για θέματα χωρικού, βιοκλιματικού, πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού, ενώ αναδείχθηκε η αλληλεξάρτηση των επιμέρους στόχων και η απαίτηση για συνολική αλλαγή του προτύπου κατανάλωσης, μέσω της μεγαλύτερης αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και εφαρμογών.

Ελήφθησαν υπόψη σχόλια για την λειτουργία του μηχανισμού διακυβέρνησης του ΕΣΕΚ, ενώ αναφορικά με την εμβληματική προτεραιότητα της απολιγνιτοποίησης, παρατέθηκε αναλυτικό χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των εν λειτουργία λιγνιτικών μονάδων.

Για τη μείωση των εκπομπών ρύπων στον τομέα των μεταφορών, τονίστηκαν περαιτέρω δράσεις αστικής κινητικότητας και μικροκινητικότητας, ενώ ενσωματώθηκε και η διάσταση της παραγωγής ενέργειας από δευτερογενή καύσιμα στα σχέδια στρατηγικής για τη διαχείριση αποβλήτων.

Στην ενότητα για τις ΑΠΕ επισημάνθηκε ο σημαντικός ρόλος συμμετοχής της υδροηλεκτρικής ενέργειας και ειδικά των έργων με ταμιευτήρες, αλλά και η σημασία της υλοποίησης πιλοτικών –σε πρώτη φάση- εφαρμογών για τις νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν τη σύζευξη ενεργειακών τομέων (sectorcoupling).

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Comments are closed