Σε ΦΕΚ το μητρώο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις – Προϋποθέσεις εγγραφής

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση που αφορά στη σύσταση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων – Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων.

Σκοπός του ειδικού μητρώου είναι:

1. H χαρτογράφηση, παρακολούθηση, στατιστική και ποιοτική ανάλυση του συγκεκριμένου πεδίου της επιχειρηματικότητας, και

2. H εν συνεχεία αξιοποίησή του για την εφαρμογή πολιτικών που στόχο έχουν την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή/και ομάδες νεοφυών επιχειρήσεων.

Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (εφεξής Μητρώο) συνίσταται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τηρείται με ευθύνη της. Η ισχύς του Μητρώου εκτείνεται επ’ αόριστον, ενώ δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με τη νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ή αντίστοιχες μορφές σε άλλα κράτη με παρουσία στην Ελλάδα. Εξαιρούνται μονοπρόσωπες ΙΚΕ και μονοπρόσωπες ΕΠΕ.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Comments are closed