Σταθερή συνεργασία ΕΥΑΘ ΑΕ – ΤΕΕ/ΤΚΜ προς όφελος του κοινωνικού συνόλου

Η αμοιβαία διάθεση στενής συνεργασίας της ΕΥΑΘ ΑΕ και του ΤΕΕ/ΤΚΜ ως θεσμικού τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας, επιβεβαιώθηκαν στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκ μέρους της ΕΥΑΘ ΑΕ του Προέδρου κ. Άγι Παπαδόπουλου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Άνθιμου Αμανατίδη, εκ μέρους δε του ΤΕΕ/ΤΚΜ, του Προέδρου κ. Γιώργου Τσακούμη, μελών της Διοικούσας Επιτροπής, του Πρόεδρου της Αντιπροσωπείας καθώς και στελεχών του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ ΑΕ, ενημέρωσαν τη διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ύψους 176 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο συνεχίζεται απρόσκοπτα με την κατασκευή σειράς αποχετευτικών έργων αναβάθμισης αντλιοστασίων, αντικατάστασης αγωγών (με κορυφαία την εν εξελίξει επισκευή και ενίσχυση του υδαταγωγού Αραβησσού) και βελτίωσης της λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και για την προσπάθεια επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ απάντησαν σε ερωτήματα σχετικά με ζητήματα της καθημερινής εξυπηρέτησης των μηχανικών από την εταιρεία.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης, εκτός από τις ευχές για καλή θητεία στο διοικητικό σχήμα της ΕΥΑΘ ΑΕ, υπογράμμισε τη σημασία του ρόλου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, για τη διασφάλιση της ποιότητας και της επάρκειας ενός σημαντικού κοινωνικού αγαθού και έθεσε τον φορέα στη διάθεση της ΕΥΑΘ ΑΕ για κάθε ενδεχόμενη συνδρομή στο έργο της.

Comments are closed