Σταύρος Αναγνωστόπουλος: “Χρειάζεται μεγαλύτερη μεταβατική περίοδος για την εκτός σχεδίου δόμηση.”

Δημοτικός “άρχοντας”, αλλά και μηχανικός, ο Δήμαρχος Χαλκηδόνας κ. Σταύρος Αναγνωστόπουλος, μιλά στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ιεραρχεί προτεραιότητες και στόχους του τεχνικού του προγράμματος και εκφράζει την άποψή του για το χωροταξικό νομοσχέδιο που βρέθηκε μέχρι πριν λίγο καιρό σε διαβούλευση.

1) Κύριε Δήμαρχε, αν ιεραρχήσετε τις ελλείψεις της περιοχής σας σε υποδομές, ποιες θα ήταν οι σημαντικότερες και ποιες από αυτές βρίσκονται σε πορεία ή ελπίζετε να βρεθούν σε πορεία αντιμετώπισης την προσεχή τριετία.

Όπως αντιλαμβάνεστε ως ένας περιφερειακός, ημιαστικός Δήμος που είμαστε, έχουμε πολλές ανάγκες και υπάρχουν βασικές ελλείψεις υποδομών. Οι σημαντικότερες έχουν να κάνουν με τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης, με την ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης και εκσυγχρονισμό των Ε.Ε.Λ., με την κατασκευή δικτύων ομβρίων για την αντιπλημμυρική προστασία, με τη βελτίωση της βατότητας του οδοστρώματος των δημοτικών οδών, με την αισθητική αναβάθμιση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων κλπ.

Για τα βασικότερα εκ των παραπάνω, έχουμε ξεκινήσει ήδη μια σειρά ενεργειών και παρεμβάσεων. Άλλα βρίσκονται σε διαδικασία μελέτης όπως: η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης Κουφαλίων, Χαλκηδόνας και Νέας Μεσημβρίας, η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στο Πρόχωμα και ο εκσυγχρονισμός της Ε.Ε.Λ. του Ακροποτάμου, η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην Αγχίαλο, η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου στον Άγιο Αθανάσιο κ.λ.π.

Κάποια έχουν ολοκληρωμένες μελέτες και είναι υπό δημοπράτηση άμεσα όπως: το αποχετευτικό δίκτυο Αδένδρου, το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων της επέκτασης Κουφαλίων, εργασίες διάνοιξης και ασφαλτόστρωσης οδών σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου Χαληδόνος καθώς και έργα αναπλάσεων.

Ορισμένα έργα έχουν ήδη ξεκινήσει όπως: το έργο του εκσυγχρονισμού της Ε.Ε.Λ. Κουφαλίων, η κατασκευή αντιπλημμυρικού τεχνικού επί της Ε.Ο. Χαλκηδόνας-Κουφαλίων (στην είσοδο των Κουφαλίων), ενώ ολοκληρώνεται η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου Χαλκηδόνας και αναμένεται άμεσα η λειτουργία των αποχετευτικών δικτύων Γεφύρας, Βαθυλάκκου και Νέας Μεσημβρίας, εφόσον διευθετηθήκαν τα σχετικά ζητήματα λειτουργίας τους με την ΕΥΑΘ Α.Ε.

2) Η αντιπλημμυρική θωράκιση με δεδομένη τη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων τα τελευταία χρόνια, είναι ένα σημαντικό ζητούμενο για κάθε περιοχή. Στον Δήμο σας υπάρχουν τέτοιες εκκρεμότητες και τι προβλέπει ο σχετικός σχεδιασμός;

Πράγματι τα τελευταία χρόνια, με τη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά και με τις εγκληματικές παρεμβάσεις του ανθρώπινου παράγοντα, παρατηρούμε τραγικές καταστάσεις με απώλειες ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και καταστροφή βασικών υποδομών και δικτύων. Ορισμένα απ’ αυτά τα φαινόμενα έχουν υπάρξει δυστυχώς και στην περιοχή μας, οπότε η αντιπλημμυρική θωράκιση είναι πρώτιστο ζητούμενο και για εμάς.

Εμείς ως Δήμος Χαλκηδόνος, τόσο με δικά μας μέσα, όσο και με τη βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ. (η οποία είναι σημαντικότατη και τους ευχαριστώ), εκτελούμε εδώ και ένα χρόνο εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και απόφραξης οχετών, σε όλη την επικράτειά μας, η οποία διασχίζεται από πλήθος ρεμάτων και τάφρων.

Επίσης προγραμματίζουμε την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και δικτύων οχετών ομβρίων, σε οικισμούς με έντονα προβλήματα όπως του Μ.Μοναστηρίου, του Λουδία, του Βαλτοχωρίου, της Ελεούσας, της Κάτω Γέφυρας κ.α.

Το βασικότερο πρόβλημά μας όμως, το οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί πολύ σοβαρά και επισταμένα και για το οποίο έχουμε κάνει σειρά οχλήσεων προς την Περιφέρεια Κ.Μ. και συνεχίζουμε να κάνουμε, είναι η τάφρος της Βαρδαρόβασης. Είναι μία μεγάλη αντιπλημμυρική τάφρος, η οποία διασχίζει το Δήμο από βορά (Κουφάλια) προς νότο (Βαλτοχώρι-Παρθένιο) και η οποία έχει εμφανίσει στο πρόσφατο παρελθόν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως στην περιοχή της Χαλκηδόνας. Εξαιτίας των προσχώσεων και της φύτευσης που έχει αναπτυχθεί, έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η παροχετευτικότητα της τάφρου και υπάρχει συνεχής κίνδυνος πλημμυρών. Εμείς ζητάμε από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας τον άμεσο καθαρισμό της τάφρου και την ενίσχυση των αναχωμάτων της, σε ορισμένα σημεία που έχουν αποδυναμωθεί, για τη εξασφάλιση της ευρύτερης περιοχής.

3) Με την διπλή ιδιότητα, Δημάρχου και μηχανικού, πως αξιολογείτε το χωροταξικό νομοσχέδιο. Πόσο βοηθάει, που χωλαίνει;

Είναι ένα νομοσχέδιο που κινείται προς θετική κατεύθυνση και προσπαθεί να ρυθμίσει διάφορα πολεοδομικά ζητήματα. Βέβαια αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τόσο ανάγκη και τόσο έλλειμμα πολεοδομικής νομοθεσίας, όσο ανάγκη και έλλειμμα από το να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο και σε δεύτερο βαθμό τα υπόλοιπα.

Η διαδικασία εκπόνησης τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, που προβλέπει το νομοσχέδιο, είναι κάτι το θετικό, αν και κατά την άποψή μου θα ήθελα τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να εκτελούνται τουλάχιστον σε επίπεδο Δήμου και όχι Δημοτικών Ενοτήτων, για να υπάρχει πιο ολοκληρωμένος σχεδιασμός.

Σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση, σίγουρα θα πρέπει να μπει κάποια τάξη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα η διαδικασία της δόμησης εκτός σχεδίου. Πρέπει όμως να δοθεί μια μεγαλύτερη μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες. Και βέβαια για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την εκτός σχεδίου δόμηση, αυτό θα πρέπει να γίνει και σε συνδυασμό με στήριξη των έργων υποδομής στις οργανωμένες και εγκεκριμένες περιοχές επεκτάσεων, ώστε να δοθεί ένα κίνητρο, για να προσελκύσουμε τον κόσμο και τη δόμηση προς τα εκεί.

Επίσης το νομοσχέδιο πρέπει να φροντίσει να υπάρξει επιτέλους ομαδοποίηση,  συγκεκριμενοποίηση και κωδικοποίηση, όλης της πολεοδομικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα αυτή που αφορά την έκδοση οικοδομικών αδειών, τη δόμηση, τις ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα κλπ., ώστε να υπάρξει ένα ενιαίο και ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας και αντιμετώπισης, από όλους και από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

4) Ποιες είναι οι αρχές και οι κατευθύνσεις του τεχνικού σας  προγράμματος.

Τα έργα που συμπεριλαμβάνουμε στο Τεχνικό μας Πρόγραμμα (Τ.Π.), σε συνδυασμό με τα έργα της ΔΕΥΑΧ, με τα έργα του ‘’Φιλόδημου’’ και  με τα έργα που προτείνονται προς ένταξη στο πρόγραμμα ‘’ Αντώνης Τρίτσης’’, στο Πράσινο Ταμείο, αλλά και σε άλλες προσκλήσεις, αποτυπώνουν τους στόχους και το όραμά μας για τα επόμενα χρόνια. Βασική μας επιδίωξη είναι η αξιοποίηση οποιουδήποτε χρηματοδοτικού εργαλείου και η επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του Τ.Π.

Είναι ένα Τ.Π. με έργα βασικών δικτύων υποδομής, με προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, αντλιοστασίων, οδοφωτισμού κλπ., με έργα αναπλάσεων, με παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια, με παιδικές χαρές, με εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης, συντήρησης και εξασφάλισης ασφαλούς λειτουργίας διαφόρων αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων.

Στοχεύει στην υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ανάδειξης του φυσικού και ιστορικού πλούτου της περιοχής και στην οικοτουριστική διασύνδεση αρχαιολογικών χώρων, πολιτιστικών μνημείων, θρησκευτικών χώρων και θέσεων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.

Προβλέπει μια σειρά εργασιών και προμηθειών για τη στήριξη της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου, την αντιμετώπιση πάγιων αναγκών των κατοίκων στην καθαριότητα, στο πράσινο, στην πολιτική προστασία και στη θωράκιση του Δήμου με σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα.

Μέσα από συστηματική καταγραφή των προτάσεων των Τοπικών Συμβουλίων και μετά από ουσιαστικό διάλογο και διαβούλευση, συμπεριλαμβάνονται στο Τ.Π. οι σπουδαιότερες και βασικότερες εξ’ αυτών των προτάσεων.

Τέλος πρόκειται για ένα Τ.Π. που κάνει πράξη την ισόρροπη ανάπτυξη, με δίκαιη κατανομή των πόρων του, με παρουσία και έργο σε κάθε γωνιά του Δήμου μας, με ισότιμη μεταχείριση όλων των Κοινοτήτων, χωρίς να αισθάνεται κανείς και σε κανένα σημείο της επικράτειάς μας, ως πολίτης β’ κατηγορίας.

Comments are closed