ΣτΕ: Απαραίτητη η άδεια και για αντιδιαβρωτικά έργα στον Αιγιαλό

Με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας χαρακτήρισε ως παράνομη την ανάκληση αδειών χρήσης αιγιαλού, που αφορούσαν την εκτέλεση αντιδιαβρωτικού έργου.

Στην απόφαση, συγκεκριμένα τονίζονται τα εξής:

“Η εκτέλεση τεχνικών έργων επί του αιγιαλού ή της παραλίας επιτρέπεται μόνο κατά την προβλεπόµενη στο άρθρο 8 ή το άρθρο 12 του ν. 2344/1940 διαδικασία, αναλόγως της φύσεως του έργου, και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεώς των όρων προστασίας της ακτής, ως ουσιώδους στοιχείου του φυσικού περιβάλλοντος. Συνεπώς, απαιτείται σε κάθε περίπτωση η χορήγηση άδειας ανεγέρσεως πάσης φύσεως τεχνικού έργου, εποµένως και έργων διαμορφώσεως της ακτής προς αποφυγή διαβρώσεώς της από τη θάλασσα.

Και από τις νεώτερες διατάξεις του ν. 2971/2001 ερμηνευόμενες υπό το φως του άρθρου 24 του Συντάγματος, συνάγεται ότι η εκτέλεση τεχνικού έργου επί του αιγιαλού ή της παραλίας επιτρέπεται μόνον εφόσον τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 12 ή του άρθρου 14 του νόμου αυτού, αναλόγως της φύσεως του έργου και υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι προστασίας της ακτής, που αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, η κατασκευή τεχνικών έργων επί του αιγιαλού ή της παραλίας προς αποτροπή διαβρώσεων ή προς εξυπηρέτηση βιομηχανικών, εμπορικών ή άλλης φύσεως σκοπών, αντιστοίχως δεν είναι επιτρεπτή, παρά μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος και υπό την προϋπόθεση ότι το έργο είναι βιώσιµο, δηλαδή ότι ως εκ της χωροθετήσεώς του, της γενικής περιβαλλοντικής μελέτης και των όρων αυτής, έχει προηγουμένως εξασφαλισθεί το συμβατό του έργου προς τα οικεία οικοσυστήµατα και τη λειτουργία και μορφολογία της ακτής, βάσει ενός συνολικού προγραμµατισμού της επεμβάσεως στη συγκεκριµένη ακτή.

Εξ άλλου, πέραν της τηρήσεως των ως άνω ουσιαστικών προϋποθέσεων, η εκτέλεση τεχνικών προστατευτικών έργων επί του αιγιαλού ή της παραλίας επιτρέπεται µόνον εφόσον τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 12 του ν. 2971/2001 και υπό την προϋπόθεση τηρήσεως των όρων προστασίας της ακτής.

Συνεπώς, προκειμένης οποιασδήποτε επεμβάσεως στο χώρο του αιγιαλού και της παραλίας, ο οποίος, λόγω της φύσεώς του και της κατά προορισµό χρήσης του, χρήζει ιδιαίτερης και εξειδικευμένης προστασίας, απαιτείται σε κάθε περίπτωση κατασκευής στους ανωτέρω χώρους κάθε φύσεως τεχνικού έργου, άρα και αποσκοπούντος στην διαμόρφωση της ακτής προκειµένου να αποφευχθεί η διάβρωσή της από τη θάλασσα, η χορήγηση σχετικής άδειας μετά την αυστηρή τήρηση των τασσοµένων ειδικών προϋποθέσεων και κατά την προκαθορισμένη στο νόμο διαδικασία.”

Comments are closed