ΣτΕ: Το Ειδικό Πλαίσιο ΑΠΕ ισχυρότερο περιφερειακών, χωροταξικών σχεδίων

Ισχυρότερο των περιφερειακών χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων είναι το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, σύμφωνα με απόφασή του ΣτΕ που εκδόθηκε αναφορικά με τη νομιμότητα έκδοσης περιβαλλοντικής αδειοδότησης αιολικού πάρκου στην Τήνο.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρεται μεταξύ άλλων πως “σε περίπτωση που προϋφιστάμενα του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ περιφερειακά, χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια έρχονται σε αντίθεση προς το περιεχόμενο του Ειδικού Πλαισίου, υπερισχύουν οι κατευθύνσεις και ρυθμίσεις, οι οποίες εισάγονται με το τελευταίο, προς τις οποίες πρέπει να εναρμονιστούν τα εν λόγω σχέδια, τροποποιούμενα αναλόγως, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι το Ειδικό Πλαίσιο είναι μεταγενέστερο και αφορά ειδικώς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, παρέχεται η δυνατότητα χωροθέτησης έργων ΑΠΕ με άμεση εφαρμογή του ως άνω Ειδικού Πλαισίου και πριν την εναρμόνιση προς αυτό προϋφιστάμενων χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων.”

Comments are closed