Στην κλιματική αλλαγή δίνει έμφαση το Εθνικό Σχέδιο Προσβασιμότητας

Τη γενική κατεύθυνση του Εθνικού Σχεδίου Προσβασιμότητας με έμφαση στην κλιματική αλλαγή, που, όπως υπογράμμισε, βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία, παρουσίασε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Δημήτρης Οικονόμου.

Σε ομιλία του σε ημερίδα με θέμα: «3η Δεκέμβρη 2019: Το αναπηρικό κίνημα ρωτά την ελληνική κυβέρνηση πως θα υλοποιήσει τις παρατηρήσεις/συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών», που οργάνωσε το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), ο υπουργός σημείωσε πως το συγκεκριμένο σχέδιο:

– θα παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις εφ’ όλης της ύλης,

– θα εξειδικεύει τις επιμέρους κατηγορίες χρήσεων και χώρων,

– θα εξειδικεύει σε θέματα πολιτικής προστασίας και φυσικών καταστροφών,

– θα προβλέπει αρμοδιότητες και διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεων μελετών και έργων,

– θα συσχετίζει τις μελέτες, τα έργα και τις δράσεις με χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα,

– θα δημιουργήσει μηχανισμούς ένταξης των ραγδαία αναπτυσσόμενων νέων τεχνολογιών στη νομοθεσία, με συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή και

– θα ορίσει μέτρα και δράσεις για την δικτύωση, την επικοινωνία- ενημέρωση και τη σχετική εκπαίδευση (του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα, των πολιτών) επί θεμάτων προσβασιμότητας.

Επιπλέον, όπως ανέφερε ο κ. Οικονόμου, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ενεργοποιηθεί εκ νέου η λειτουργία της Επιτροπής Προσβασιμότητας, η οποία αναλαμβάνει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τη:

– Σύνταξη Κανονιστικών Ρυθμίσεων,

– Θεσμοθέτηση κινήτρων, ενεργοποίηση δομών και μηχανισμών ελέγχου,

– Δημιουργία προσβάσιμης ιστοσελίδας πληροφόρησης για γενική και εξειδικευμένη ενημέρωση,

– Δημιουργία Προγράμματος εκπαίδευσης στελεχιακού δυναμικού.

Σχετικά δε με την υποχρέωση εφαρμογής της προσβασιμότητας σε υφιστάμενα κτίρια συγκεκριμένων χρήσεων μέχρι 2020, ο υφυπουργός σημείωσε ότι το υπουργείο έχει αναλάβει να συντάξει Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την προσαρμογή τους μέχρι τις 30/06/2020, ώστε αυτά να καταστούν προσβάσιμα σε ΑμεΑ και Εμποδιζόμενα άτομα.

Ταυτόχρονα τόνισε ότι το ΥΠΕΝ έχει υποβάλει προτάσεις για το νέο ΕΣΠΑ, τόσο για τα προγράμματα «Διαβιώ κατ’ οίκον» και «Επιχειρώ για όλους», όσο και για:

– Τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Χάρτη/Πλατφόρμας Προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ για το σύνολο της επικράτειας, ανά δήμο,

– τη χρηματοδότηση δημοσίων φορέων και πολιτών για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις προσαρμογής προσβασιμότητας στα κτίρια έως το 2020,

– το χρηματοδοτικό εργαλείο για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ανά δήμο και δημιουργία μηχανισμού εισαγωγής δεδομένων, για κτίρια και δημόσιο χώρο.

Comments are closed