Στην πρώτη γραμμή το ΤΕΕ/ΤΚΜ και το 2019

Με την κεκτημένη δυναμική του 2018 (βλ. ΕΔΩ), συνεχίζεται και στο νέο έτος κατά το οποίο ολοκληρώνεται και η θητεία της σημερινής διοίκησης, η ενίσχυση της παρέμβασης του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε όλα τα πεδία αρμοδιότητάς του:

  • Στη βελτίωση των συνθηκών της καθημερινότητας των πολιτών στον αστικό –και όχι μόνο- χώρο.
  • Στην εξυπηρέτηση, ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.
  • Στην υποστήριξη της προσπάθειας ανέργων συναδέλφων να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της κρίσης και να αναζητήσουν ευκαιρίες εξόδου από αυτήν.
  • Στην ενίσχυση αναπτυξιακών εγχειρημάτων που δημιουργούν «εργαλεία» ανάσχεσης του brain drain και ευκαιρίες απασχόλησης για νέους μηχανικούς.

Το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας θα διοργανώσει το 2ο συνέδριο για τον δημόσιο χώρο με τίτλο «Δημόσιος Χώρος +» που θα διεξαχθεί στις 28,29 και 30 Μαρτίου 2019 στη Θεσσαλονίκη.

Επιδίωξη και σκοπός της διοργάνωσης είναι η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος για τα δημόσια μέρη της πόλης και η δημιουργία ενός βήματος λόγου για την ανάπτυξη και την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων, επιστημονικών θέσεων και ερευνών που αφορούν πτυχές της δημόσιας ζωής.

Η αναγκαιότητα της διοργάνωσης αναδείχθηκε μέσα από όσα επέτυχε να προβάλει και να μεθοδεύσει το 1ο Συνέδριο (Δημόσιος Χώρος …αναζητείται, 20-22 Οκτωβρίου 2011) και τα οποία κεφαλαιοποιήθηκαν σε μια καθοριστική, για την ελληνική βιβλιογραφία, συμβολή τόσο επί της θεματικής του δημόσιου χώρου όσο και επί του σχετικού βραβευμένου αρχιτεκτονικού έργου.

Κρισιμότερη, ωστόσο, παράμετρο για την έναρξη της προετοιμασίας του 2ου  συνεδρίου αποτέλεσε η συνειδητοποίηση των σημαντικών και πολυποίκιλων μετασχηματισμών που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις και στην εικόνα, τη δομή και τη λειτουργία των πόλεων.

Βασική επιδίωξη, συνεπώς, του 2ου συνεδρίου για τον δημόσιο χώρο, είναι να φέρει στο προσκήνιο και να αναζητήσει πλευρές των νέων δεδομένων και αυτή η επιδίωξη προσεγγίζεται μέσω των εξής πέντε αξόνων.

  • Αναθεωρήσεις του Δημόσιου Χώρου.
  • Δημόσιος Χώρος και Κοινωνική Δυναμική.
  • Δημόσιος Χώρος και Βιωσιμότητα.
  • Διευρυμένος Δημόσιος Χώρος και Νέα Ψηφιακά Μέσα.
  • Δημόσιοι Χώροι ως Συντελεστές Μετασχηματισμού των Πόλεων.

Προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή μεγάλου εύρους φορέων και επιστημονικών, τεχνικών ή συλλογικών – συμμετοχικών πεδίων, εκτός από το επιστημονικό συνέδριο,  η διοργάνωση περιλαμβάνει έκθεση βραβευμένων και διακεκριμένων μελετών αρχιτεκτονικού έργου των τελευταίων 8 ετών για τον δημόσιο χώρο και έκδοση σχετικού λευκώματος παρουσίασης των συμμετοχών της έκθεσης.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για την πορεία προετοιμασίας του συνεδρίου, στο ειδικό site, ΕΔΩ.

Εντός του 2019 επίσης, θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την επιμόρφωση, κατάρτιση και ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης ανέργων νέων επιστημόνων πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ.

Ως περιοχή εφαρμογής ορίζεται η περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης (όπως εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 3386/26-6-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας) που περιλαμβάνει: α)  το σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, β)  τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και γ)  τη ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση 100 ανέργων νέων επιστημόνων πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων, μέσω της υλοποίησης των δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών θα πραγματοποιηθούν τρεις κύκλοι κατάρτισης των 25 ατόμων στο αντικείμενο «επιχειρηματικότητα και ψηφιακά συστήματα διαχείρισης έργων και πληροφοριών» και ένας κύκλος κατάρτισης 25 ατόμων στο αντικείμενο «κυκλική οικονομία και περιβαλλοντική διαχείριση»

Εντός του έτους επίσης, αναμένεται να εγκριθεί και να περάσει σε φάση υλοποίησης  μία ακόμα πρόταση που υπέβαλε το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με τον ΣΕΠΒΕ προϋπολογισμού της τάξεως του 1.200.000 ευρώ, για «αναβάθμιση των προσόντων και κτήση νέων δεξιοτήτων ανέργων επιστημόνων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών στους τομείς των ΤΠΕ της Ποιότητας και της Καινοτομίας, από τις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης».

Η υλοποίησή της προβλέπεται να ωφελήσει 260 μακροχρόνια ανέργους, επιστήμονες αποφοίτους πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών, με στόχο την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Οι ωφελούμενοι θα είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και θα εκπαιδευθούν σε αντικείμενα σε βιώσιμους τομείς, όπως αυτοί των κατασκευών, της μεταποίησης, των ΤΠΕ και των εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Μέσα στους πρώτους μήνες του 2019, θα ξεκινήσει στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ.Αλεξάνδρου 49), η δραστηριότητα του υπό σύσταση cluster  επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, δραστηριοποιούμενων στον τομέα των Δεδομένων Παρατήρησης Γης. Το cluster θα έχει εξειδίκευση στους τομείς της Αγροδιατροφής, του περιβάλλοντος και της προστασίας υδάτινων πόρων, των φυσικών καταστροφών και των θαλάσσιων εφαρμογών. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες με τη στήριξη των θεσμικών φορέων που μετέχουν (ΤΕΕ/ΤΚΜ, Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης ΑΠΘ), θα μπορέσουν να διεκδικήσουν και να υλοποιήσουν μεγαλύτερα projects, να επιτύχουν μια δυναμική αύξηση του κύκλου εργασιών και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, αλλά και να απασχολήσουν ταχύρυθμα, περισσότερο ειδικό επιστημονικό δυναμικό από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής, συμβάλλοντας δραστικά στην ανάσχεση του φαινομένου του brain drain.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες φυσικά, θα πλαισιωθούν από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και σεμιναρίων, επί των εξελίξεων σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και νομοθετικών ή άλλων εξελίξεων, που άπτονται του έργου και της καθημερινότητας των μηχανικών.

Comments are closed