Στη Βουλή η νέα σύμβαση για τη μεταλλουργική δραστηριότητα στη Χαλκιδική

H Επενδυτική Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της “Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού” κατατέθηκε προς κύρωση στη Βουλή, την περασμένη εβδομάδα.

Το σχετικό νομοσχέδιο εισήχθη προς επεξεργασία, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, την Τετάρτη, 10/03/2021.

Όπως αναφέρεται στη συνοδευτική έκθεση του ΓΛΚ, με το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου, η Επενδυτική Συμφωνία, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 5 Φεβρουαρίου 2021, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη ΑΕ. Με τις διατάξεις της κυρούμενης Επενδυτικής Συμφωνίας, τροποποιείται η αρχική Σύμβαση Μεταβίβασης (άρθρο 52 του ν.3220/2004), με την οποία το Δημόσιο μεταβίβασε στην Εταιρεία το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της TVX HELLAS ΑΕ.

Στην έκθεση ανάλυσης των συνεπειών της ρύθμισης, τονίζεται ότι οι μεταλλευτικές δραστηριότητες στα Μεταλλεία Κασσάνδρας λαμβάνουν χώρα επί δεκαετίες στην Ελλάδα, η δε νυν εκμεταλλεύτρια εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» αναπτύσσει σε αυτά μεταλλευτικές δραστηριότητες βάσει της από 12-12-2003 Σύμβασης. Σημειώνεται ότι “έχει περάσει ικανό χρονικό διάστημα ώστε να διαφανούν τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης για την αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας της επένδυσης” και ότι “με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται μια νέα αρχή σε σύγχρονες βάσεις για τη συνέχιση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας επ’  ωφελεία του Ελληνικού Δημοσίου”.

Στην ίδια ανάλυση αναφέρεται ότι στους βραχυπρόθεσμους στόχους της ρύθμισης περιλαμβάνονται:

-Άμεση ξένη επένδυση ύψους περίπου ενός (1) δισ. δολαρίων ΗΠΑ την πρώτη πενταετία.

-Διατήρηση περίπου 1.650 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας και δημιουργία 1.400 νέων, με εντεινόμενη απασχόληση την περίοδο κατασκευής του μεταλλείου των Σκουριών (επιπλέον 900 θέσεις για μια διετία).

-Αύξηση των εσόδων του Δημοσίου λόγω αύξησης της παραγωγής και αυξημένου συντελεστή μεταλλευτικών τελών (royalties) (έσοδα 400 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ).

-Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της εφαρμογής νέων βέλτιστων τεχνικών, ιδίως της τεχνολογίας ξηρής απόθεσης αποβλήτων (“έργο Καρατζά”).

-Η άρση οποιασδήποτε νομικής αμφιβολίας σχετικά με τη διάρκεια των υφιστάμενων μεταλλευτικών παραχωρήσεων.

Στους μακροπρόθεσμους στόχους περιλαμβάνονται:

-Η αύξηση του χρόνου ζωής των μεταλλείων Κασσάνδρας, κατ’ ελάχιστον για 25 έτη, επένδυση συνολικού ύψους 2,9 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας και οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και τα δημόσια έσοδα (έσοδα τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ.

Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει τα έργα σε Ολυμπιάδα και Μαύρες Πέτρες / Στρατώνι Χαλκιδικής που βρίσκονται σε φάση παραγωγής. Όπως και αυτό στις Σκουριές που περιλαμβάνει την κατασκευή εργοστασίου εμπλουτισμού σε μία διετία. Το έργο στις Σκουριές βρίσκεται σε φάση προχωρημένης ανάπτυξης με υφιστάμενες μη παραγωγικές εγκαταστάσεις και μερικώς κατασκευασμένες υποδομές που αυτήν τη στιγμή βρίσκονται σε φάση μέριμνας και συντήρησης, επειδή η προηγούμενη κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) δεν χορηγούσε τις απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες.

Επίσης, το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δύο έργα υποστηρικτικής υποδομής, την εγκατάσταση διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα και τον λιμένα Στρατωνίου μέσω του οποίου θα καθίσταται δυνατή η εξαγωγή όλων των προϊόντων συμπυκνωμάτων που παράγονται στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Για το σκοπό αυτό η υφιστάμενη υποδομή πρόκειται να αναβαθμιστεί, με τα ενδεικτικά έργα να περιλαμβάνουν την αύξηση του ύψους της οροφής και την αναμόρφωση των χώρων αποθήκευσης και φόρτωσης ώστε να είναι τελείως κλειστοί. Την πιθανή κατασκευή νέου στεγάστρου αποθήκευσης συμπυκνωμάτων στο Καρακόλι και ενδεχομένως την επέκταση της θαλάσσιας υποδομής, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας.

«Θετικά αλλά και σημαντικά αρνητικά σημεία στην προς κύρωση σύμβαση για τη μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική» διαπιστώνει ο Δήμος Αριστοτέλη, όπου εξελίσσεται η μεταλλευτική δραστηριότητα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη, συνεδρίασε χθες Τετάρτη μέσω τηλεδιάσκεψης, με μοναδικό θέμα την αξιολόγηση της επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας με την επωνυμία “Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού”.

Με στόχο όπως ανέφεραν, να ακούσουν τις απόψεις των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με σύντομες παρεμβάσεις, συμμετείχαν σε μέρος της συνεδρίασης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας, η Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Πρόεδρος της “Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.” κ. Χρήστος Μπαλάσκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της “Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.” κ. Δημήτρης Δημητριάδης και συνεργάτες των δύο πλευρών, Ελληνικού Δημοσίου και Επενδύτριας Εταιρείας, που διαπραγματεύτηκαν την κατατεθείσα νέα σύμβαση και το νέο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ».

Μετά το σύνολο των τοποθετήσεων, του Δημάρχου, των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, των δημοτικών συμβούλων και των προέδρων Τοπικών Συμβουλίων κοινοτήτων που γειτνιάζουν με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε κατά πλειοψηφία την πρόταση ψηφίσματος που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, και με την οποία, αναγνωρίζονται μεν θετικά σημεία στη νέα υπό κύρωση σύμβαση, εντοπίζονται δε και καταγράφονται ένα προς ένα τα αρνητικά ή ασαφή σημεία που χρήζουν σημαντικής βελτίωσης και εξειδίκευσης, ενώ θα αποτελέσουν αντικείμενο διεκδικήσεων του Δήμου Αριστοτέλη στο προσεχές διάστημα και ενόψει της εξειδίκευσης πολλών σημείων της σύμβασης με τη διαβούλευση της υπό αναθεώρηση Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων.

Δείτε το Νομοσχέδιο ΕΔΩ

Δείτε την ανακοίνωση και το Ψήφισμα του Δήμου Αριστοτέλη ΕΔΩ

Comments are closed