Στις 26 Μαΐου η εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Στις 26 Μαΐου θα διεξαχθεί η διαδικτυακή ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με θέμα: Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Ιδιοκτησίας (ΗΤΚ),  Συμπλήρωση – Διευκρινίσεις“.

Μετά τη συλλογή, ομαδοποίηση και επεξεργασία ερωτήσεων και εν γένει αποριών, οι οποίες καταγράφηκαν σε ηλεκτρονική φόρμα που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτόν, η εν λόγω εκδήλωση αποτελεί μια προσπάθεια επίλυσης των συχνών αλλά και πρακτικών ζητημάτων τα οποία προκύπτουν κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της ΗΤΚ.

Παράλληλα με τη συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας συμπλήρωσης της ΗΤΚ, θα γίνει αναφορά σε χαρακτηριστικές περιπτώσεις συμπλήρωσης και συγκεκριμένα παραδείγματα, όπου και σε όποιο βαθμό αυτό καθίσταται δυνατό.

Το πρόγραμμα της διαδικτυακής εκδήλωσης:

10:00-10:15  Έναρξη – Χαιρετισμός Προέδρου ΤΕΕ/ΤΚΜ

Λοιποί χαιρετισμοί

10:15-11:00 Παρουσίαση λογισμικής Εφαρμογής συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Ιδιοκτησίας

Στελέχη Δ/νσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας ΤΕΕ

11:00-12:00 Συνήθη προβλήματα κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Ιδιοκτησίας – Αντιμετώπιση θεμάτων που τέθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου – Κωδικοποίηση

Στελέχη Δ/νσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας ΤΕΕ,  ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων

12:00-12:30 Συζήτηση – Ερωτήσεις

 

 

Comments are closed