Στον όμιλο συμφερόντων Φάις το 50% των Μύλων Αλλατίνη

Στον όμιλο συμφερόντων του επιχειρηματία Σάμι Φάις πέρασε η κατοχή του 50% των Μύλων Αλλατίνη.

Αυτό προέκυψε μετά τον πλειστηριασμό του 25% του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος το οποίο πέρασε στην εταιρεία ΑΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΙΚΕ συμφερόντων του ομίλου Φάις. Υπενθυμίζεται ότι στον ίδιο όμιλο ανήκε ήδη το 25%, το οποίο εξαγοράστηκε από την All Investments Akiniton του Σάμι Φάις. Στον πλειστηριασμό που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα προσήλθε μία μόνον εταιρεία η οποία σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Μακεδονία»,  προσέφερε ένα ευρώ περισσότερο, από την τιμή εκκίνησης του 1.508.000 ευρώ. Ο πλειστηριασμός στρεφόταν κατά της υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείας «Αστικές Αναπτύξεις Θεσσαλονίκης Α.Ε.», και αφορούσε το 25% της κυριότητας της έκτασης. Ειδικότερα, επρόκειτο για τμήμα του οικοπέδου 18.291,52 τ.μ. μαζί με τα κτίρια που βρίσκονται σε αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16 Νοεμβρίου ακολουθεί και δεύτερος πλειστηριασμός σε βάρος της Αλλατίνη Εταιρεία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος ΑΒΕΕ, η οποία μετονομάστηκε σε Nutriart και αφορά το υπόλοιπο 50%, με τιμή εκκίνησης 3.204.500 ευρώ.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, θα πρέπει να θεωρείται μάλλον απίθανο στον πλειστηριασμό του Νοεμβρίου να προσέλθει άλλη εταιρεία πλην αυτής του ομίλου Φάις ο οποίος μέσω αυτής της διαδικασίας αποκτά το 100% του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος.

Το βιομηχανικό συγκρότημα των Μύλλων Αλλατίνη στην περιοχή του Ποσειδωνίου κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και έχει χαρακτηριστεί από το 1991 διατηρητέο στο μεγαλύτερο τμήμα του, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής της τότε εποχής. Το συγκρότημα αναπτύσσεται σε οικόπεδο επιφάνειας 41.305,50τ.μ. κατά τους αρχικούς τίτλους κτήσης, 35.860,60τ.μ. κατά μεταγενέστερο τίτλο κτήσης του 1987 και 27.752,77τ.μ. κατόπιν διαδοχικών μεταβολών στην έκτασή του.

Στη σημερινή κατάστασή του το ακίνητο αποτελεί πολεοδομικά αρρύθμιστο χώρο και για οποιαδήποτε αξιοποίησή του απαιτείται έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και καθορισμός συντελεστή δόμησης, που θα δοθεί με Προεδρικό Διάταγμα με βάση την κείμενη νομοθεσία, ως προς τη μορφή αποκατάστασης και το σκοπό της χρήσης.

Σημειώνεται ότι ο συντελεστής δόμησης 4,2 που είχε καθοριστεί παλαιότερα ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το συγκρότημα περιελάμβανε αρχικά 35 κτίσματα (διατηρητέα και μη) συνολικής επιφάνειας 18.291,52τ.μ., εκ των οποίων μη διατηρητέα κτίρια συνολικής επιφάνειας 3.747,98τ.μ. κατεδαφίστηκαν περί το 2003-4. Σήμερα τα υφιστάμενα κτίσματα έχουν συνολική επιφάνεια 14.543,54τ.μ., εκ των οποίων 1.121,74τ.μ. αφορούν σε υπόγεια/ημιυπόγεια, 987,02τ.μ. αφορούν σε μη διατηρητέα κτίρια που μπορούν να κατεδαφιστούν και 12.434,78τ.μ. αφορούν σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα είτε πλήρως είτε μόνο κατά το κέλυφός τους.

Comments are closed