Στο Νοσοκομείο “Αγ.Παύλος” για το κτίριο που εκκενώθηκε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Προσωπική αντίληψη των προβλημάτων στατικότητας που οδήγησαν στην οριστική εκκένωση κτιρίου του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» της Θεσσαλονίκης, έσπευσε να αποκτήσει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πάρις Μπίλλιας, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο και ενημερώθηκε από τη Διοίκηση για το πρόβλημα.

Κατ` αρχήν διαπιστώθηκε η ακρίβεια της περιγραφής που περιλαμβάνεται σε σχετική τεχνική έκθεση του Νοσοκομείου, βάσει της οποίας, ελήφθη η απόφαση εκκένωσης. Δηλαδή:

  • Το κτίριο παρουσιάζει εκτεταμένες ρωγμές τόσο στα στοιχεία του φέροντα οργανισμού όσο και στα εσωτερικά δομικά στοιχεία που οφείλονται στην καθίζηση του εδάφους η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Το κτίριο είναι προκατασκευασμένο και οι εξωτερικοί τοίχοι είναι από πάνελ αμιάντου. Ο αμίαντος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει να είναι καλυμμένος όμως λόγω των καθιζήσεων εμφανίζονται αρκετά σημεία που έχουν υποστεί θραύση, με αποτέλεσμα να έρχεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

«Το πρόβλημα που δεν ανέκυψε τώρα, αλλά απλά κορυφώθηκε για το Νοσοκομείο “Άγιος Παύλος”, καταδεικνύει τις χρόνιες αγκυλώσεις της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα, που δυστυχώς επιδεινώθηκαν στη διάρκεια της κρίσης και συνεχίζονται», τονίζει σχετικά ο κ. Μπίλλιας. «Το συγκεκριμένο κτίριο κτίστηκε για να στεγάσει προσωρινά τις αυξανόμενες ανάγκες του νοσοκομείου, μέχρι να κατασκευαστούν οι νέες πτέρυγες όπως προέβλεπε ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του Υπουργείου  Υγείας.  Σήμερα λοιπόν που το πρόβλημα έφτασε στο “αμήν” περίπου 38 ασθενείς με μεσογειακή αναιμία ταλαιπωρούνται αναζητώντας κάθε φορά διαθέσιμο θάλαμο του νοσοκομείου για την πραγματοποίηση της θεραπείας τους, ενώ οι διοικητικοί υπάλληλοι του Τμήματος Αιμοδοσίας, στοιβάζονται σε ανεπαρκείς χώρους, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο τους. Παράλληλα σε εκκρεμότητα βρίσκεται και το σχέδιο επέκτασης του Νοσοκομείου. Αντίστοιχα προβλήματα κτιριακής υποδομής δεν εντοπίζονται μόνο στο εν λόγω νοσοκομείο, αλλά σε μια σειρά από νοσηλευτικά ιδρύματα της κεντρικής Μακεδονίας, ή ακόμα και της επικράτειας. Έτσι αποδεικνύεται η ορθότητα της πάγιας θέσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αφ` ενός για την ανάγκη εκπόνησης ενός προγράμματος εκτεταμένων προσεισμικών ελέγχων του κτιριακού αποθέματος του Δημοσίου και ιδιαίτερα σχολείων και νοσοκομείων, αφετέρου για τη προώθηση της μεθόδου των ΣΔΙΤ για τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση κτιριακών υποδομών, που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου.»

Comments are closed