Στο ΥΠΟΜΕΔΙ πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το μέλλον του ΙΤΣΑΚ

Στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, αποστέλλεται το πόρισμα Ομάδας Εργασίας (ΟΕ) που συγκροτήθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), με την υπ. αρ. Α6/Σ10/18 Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής και θέμα, «Μετεξέλιξη ΙΤΣΑΚ σε σχέση με το προωθούμενο σχέδιο σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ε.Φ.Α.Κ.Τ.Ε.Σ».

Σκοπό της ΟΕ, αποτέλεσε η διαμόρφωση πρότασης για την μετεξέλιξη του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) -το οποίο και μετά τον Ν.4002/2011 , άρθρο 57 παρ. 1, καταργήθηκε ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. και συγχωνεύτηκε με τον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ), στις 22/8/2011- σε σχέση με το προωθούμενο σχέδιο σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Ερευνητικός Φορέας Αντισεισμικών Κανονισμών, Προδιαγραφών Κατασκευών και Τεχνικής Σεισμολογίας (Ε.Φ.Α.Κ.Τ.Ε.Σ), με έδρα την Κεφαλονιά και περιφερειακή υπηρεσία τη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα με το πόρισμα της ΟΕ, παρατίθεται σχετικό URL με συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από την υλοποίηση ημερίδας με θέμα «Η συμβολή του ΙΤΣΑΚ στην αντισεισμική θωράκιση της χώρας», που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, στις 30/5/2018, με αφορμή τη συγκυρία συμπλήρωσης 40 χρόνων από τον μεγάλο σεισμό της πόλης, αλλά και 37 χρόνια από την ίδρυση-λειτουργία του ίδιου του ΙΤΣΑΚ.

Το πόρισμα πρόκειται να αποσταλεί σε στους εκπροσώπους της Κεντρικής Μακεδονίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Πόρισμα ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α. Ίδρυση–Αποστολή Ι.Τ.Σ.Α.Κ.

Με βάση τον Ιδρυτικό του Νόμο (Ν.1349/1983) και εν συνεχεία τη σύσταση του Οργανισμού του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. (ΠΔ77/89), δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο διακλαδικό/διεπιστημονικό Ινστιτούτο με αποστολή την εφαρμοσμένη έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Τεχνικής Σεισμολογίας, της Εδαφοδυναμικής, των Αντισεισμικών Κατασκευών και την ανάπτυξη σχετικής τεχνολογίας και ερευνητικής γνώσης για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των σεισμών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

Με το άρθρο 57 παρ. 1 του ν. 4002/2011, το Ι.T.Σ.Α.Κ. καταργήθηκε ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. και συγχωνεύτηκε με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), Ν.Π.Δ.Δ. που συνεστήθη με το ν. 1349/1983 και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Ωστόσο, και μετά την συγχώνευση, το Ι.T.Σ.Α.Κ. εξακολουθεί να λειτουργεί με έδρα την Θεσσαλονίκη ως ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο, χωρίς όμως αυτοτελή νομική προσωπικότητα. Το αναλυτικό ιστορικό του θεσμικού πλαισίου που διέπει το Ι.Τ.Σ.Α.Κ. από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα δίνεται στο Παράρτημα Α.

Β. Αναγκαιότητα αποστολής του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. με έδρα την Θεσσαλονίκη

 • Η υψηλή σεισμικότητα του Ελλαδικού χώρου (η υψηλότερη στην Ευρώπη), καταδεικνύει την αναγκαιότητα διατήρησης των υποδομών και δικτύων καταγραφής της σεισμικής κίνησης στο έδαφος και τις κατασκευές που λειτουργεί το Ι.Τ.Σ.Α.Κ.. Από τα παραπάνω δίκτυα έχουν συλλεχθεί πολύτιμες καταγραφές καταστροφικών σεισμών των τελευταίων 30 ετών, οι οποίες έχουν συμβάλλει στην παραγωγή νέας γνώσης για την μελέτη του σεισμικού φαινομένου και της επίδρασής του στην συμπεριφορά κατασκευών και υποδομών αλλά και στην αποκατάστασή τους μετά από έναν ισχυρό σεισμό.
 • Η πλειοψηφία των δικτύων που λειτουργεί το Ι.Τ.Σ.Α.Κ. ελέγχεται κεντρικά από υπερσύγχρονο Υπολογιστικό Κέντρο που λειτουργεί στο ιδιόκτητο κτίριό του στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο και συλλέγονται, επεξεργάζονται και διατίθενται οι καταγραφές και τα δεδομένα που παράγονται.

Το Ι.Τ.Σ.Α.Κ. με χρήση των δικτύων και υποδομών του, για τα οποία η Πολιτεία έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους τα τελευταία 35 χρόνια με ιδιαίτερα ανταποδοτικά οφέλη, παρά το σχετικά μικρό αριθμό ερευνητικού και τεχνικού προσωπικού του, εκπληρώνει σε υψηλό βαθμό τους ιδρυτικούς του στόχους. Μια αναλυτική περιγραφή των δράσεων του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. προς την παραπάνω κατεύθυνση δίνεται στο Παράρτημα Β. Οι ερευνητικές δράσεις που υλοποιεί και οι σχετικές υπηρεσίες που προσφέρει το Ι.Τ.Σ.Α.Κ. στον επιστημονικό κόσμο και την Πολιτεία βρίσκονται (τηρουμένων των αναλογιών) σε αντιστοιχία με συναφή Ινστιτούτα αντισεισμικής έρευνας ανά την Ευρώπη (ενδεικτικά αναφέρονται τα INFP – Ρουμανία: http://www.infp.ro/en/, SED – Ελβετία: http://seismo.ethz.ch/en/home/, INGV – Ιταλία: http://www.ingv.it/it/, IFSTTAR – Γαλλία: http://www.ifsttar.fr/en/welcome/).

Η Ευρωπαϊκή διάσταση της αποστολής του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. προκύπτει και από το γεγονός ότι αυτό επιλέχθηκε πριν από μία δεκαετία, μετά από σχετικό διαγωνισμό, ως το πρώτο ερευνητικό κέντρο με έδρα τη Θεσσαλονίκη για την κατασκευή, από Ευρωπαϊκά κονδύλια, σύγχρονου κτιρίου υψηλών προδιαγραφών, προσανατολισμένων στις ανάγκες της αντισεισμικής έρευνας, στο οποίο στεγάζεται το Ι.Τ.Σ.Α.Κ. από το 2013. Έτσι, το Ι.Τ.Σ.Α.Κ. επιλέχθηκε από την Ευρώπη με όραμα την εξέλιξη του σε μια δυναμική ερευνητική οντότητα για τον Ελληνικό χώρο, ως μέρος της Ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινότητας στο πεδίο της αντισεισμικής έρευνας και θωράκισης.

Προς ενίσχυση των παραπάνω, σημειώνονται ενδεικτικά και οι πολυάριθμες εθνικές & διεθνείς συνεργασίες που θεμελίωσε και συνεχίζει να αναπτύσσει το Ι.Τ.Σ.Α.Κ.. Σχετικά συμπεράσματα του Ενημερωτικού Δελτίου ΤΕΕ μετά την ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 30/05/2018 καθώς και επιστολές καταξιωμένων ερευνητών και επιστημόνων διεθνών ερευνητικών κέντρων (ΗΠΑ, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Μεξικού δίνονται στο Παράρτημα Γ.

Γ. Προτάσεις συνέχισης/εξέλιξης της αποστολής του Ι.Τ.Σ.Α.Κ.

Για τη συνέχιση και εξέλιξη της αποστολής του Ι.Τ.Σ.Α.Κ., η ήδη από 35 χρόνια συσσωρευμένη ερευνητική εμπειρία & τεχνογνωσία οφείλει να συμβαδίσει με τις σύγχρονες τάσεις αντισεισμικής έρευνας & τεχνολογίας και ανάγκες του επιστημονικού και τεχνικού κόσμου και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου που διαμορφώνονται διεθνώς, εστιασμένη στους παρακάτω κεντρικούς άξονες:

 1. Θωράκιση του δομημένου περιβάλλοντος και κρίσιμων υποδομών έναντι πολλαπλών συναφών γεωκινδύνων. Μεταξύ άλλων, η τεχνογνωσία σε θέματα ενοργάνωσης κατασκευών/υποδομών και επεξεργασίας/ερμηνείας των καταγραφών και οι εργαστηριακές υποδομές που έχουν αναπτυχθεί στο Ι.Τ.Σ.Α.Κ. εξασφαλίζουν την αποτελεσματική υλοποίηση εφαρμοσμένης έρευνας, τη συμβολή στη διαμόρφωση κανονιστικών διατάξεων και τη συμβολή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προς την κατεύθυνση αυτή.
 2. Διαχείριση σεισμικής διακινδύνευσης με στόχο τον καθορισμό παρεμβάσεων της Πολιτείας σε προσεισμικό και μετασεισμικό στάδιο για τον δραστικό περιορισμό της τρωτότητας κρίσιμων υποδομών και του δομημένου περιβάλλοντος καθώς και συμβολή σε σχετικές κανονιστικές διατάξεις.
 3. Θεσμική διασύνδεση και συνεργασία του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας για παροχή επιστημονικών υπηρεσιών σε θέματα έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης η οποία θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην διαχείριση της σεισμικής κρίσης σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Για την εξασφάλιση επιτυχίας των παραπάνω αξόνων/προτάσεων είναι απαραίτητες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Διοικητική-οικονομική αυτοτέλεια και διατήρηση της Έδρας του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. στην Θεσσαλονίκη με εθνική εμβέλεια

Όπως αναφέρθηκε, το  Ι.Τ.Σ.Α.Κ. συστάθηκε και λειτουργεί από την ίδρυσή του και μέχρι σήμερα με έδρα την Θεσσαλονίκη με εθνική εμβέλεια και από το 2013 λειτουργεί σε ιδιόκτητο κτίριο υψηλών προδιαγραφών, με εργαστηριακές εγκαταστάσεις και υπολογιστικό κέντρο που αναπτύχθηκαν σε ιδιόκτητο οικόπεδο με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά κονδύλια, προσανατολισμένα αποκλειστικά στη δημιουργία ερευνητικών υποδομών για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, έχει αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις συνεργασίας με τους ερευνητικούς και μη φορείς της πόλης (ΑΠΘ, ΤΕΕ/ΤΚΜ, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Θεσσαλονίκης κ.α.).

Είναι προφανές ότι η όποια μεταφορά της έδρας του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. εκτός του φυσικού του κέντρου, που είναι εδώ και 40 χρόνια η Θεσσαλονίκη, πέρα από τη διάθεση πολύ υψηλών πόρων, είναι βέβαιο ότι απειλεί την βιωσιμότητά του και θα δημιουργήσει σειρά σοβαρών δυσλειτουργιών όπως:

 • Αδυναμία αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνέργειας δράσεων μεταξύ διοίκησης και προσωπικού του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. για την επίλυση καθημερινών θεμάτων.
 • Αδυναμία εύκολου προγραμματισμού μετάβασης για τη συντήρηση λειτουργίας των δικτύων και των ενοργανωμένων κατασκευών/υποδομών.
 • Αδυναμία άμεσης μετάβασης σε πλειόσειστες περιοχές για την αποτύπωση των βλαβών και την εγκατάσταση προσωρινών δικτύων παρακολούθησης της μετασεισμικής δραστηριότητας μετά από ένα σεισμό.
 • Αδυναμία αποτελεσματικής λειτουργίας του ΕΛΚΕ για την υλοποίηση ερευνητικών και εφηρμοσμένων προγραμμάτων σε συνεργασία με συναφείς Ερευνητικούς και Ακαδημαικούς φορείς.
 • Σημαντική αυξηση του κόστους λειτουργίας εις βάρος της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας υλοποίησης δράσεων
 • Απαξίωση της σύγχρονης κτιριακής υποδομής του Ι.Τ.Σ.Α.Κ.
 1. Ενταξη του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Έρευνας (Ν.4310/2014, Ν.4386/2016)

Μόνον εντός του σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την έρευνα θα είναι σε θέση το Ινστιτούτο να αντιμετωπίσει τις ερευνητικές προκλήσεις στο μέλλον, όπως ισχύει και διεθνώς. Αυτό θα επιτρέψει και την εναρμόνιση της λειτουργίας του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. με τα υπόλοιπα ερευνητικά κέντρα της χώρας ως προς (μεταξύ άλλων) την εξέλιξη των ερευνητών του, την πρόσληψη νέου ερευνητικού προσωπικού και προσωπικού υποστήριξης που θα συμβάλλει στην υλοποίηση του προτεινόμενου εγχειρήματος, την περιοδική αξιολόγησή του από εξωτερικούς αξιολογητές και τη συμμετοχή του σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Παράλληλα, θα αντιμετωπιστούν με ισονομία οι ερευνητές του Ι.Τ.Σ.Α.Κ., όπως έγινε και με άλλα (εκτός ΓΓΕΤ) ερευνητικά ινστιτούτα (βλ. Ιντιτούτα ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, άρθρο 20, ν. 4521/2018).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Ιστορικό Θεσμικού πλαισίου  Ι.Τ.Σ.Α.Κ. 

Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.) ιδρύθηκε, μετά τον καταστροφικό σεισμό της 20ης Ιουνίου 1978, ως Ν.Π.Δ.Δ., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, εποπτείας του (νυν) Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών με το άρθρο 16 της από 28.7.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας (Α’ 117), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο έβδομο του ν. 867/1979 (Α’ 24) και το άρθρο 12 του ν. 1349/1983 (Α’ 52).

Με βάση τον Ιδρυτικό του Νόμο (Ν.1349/1983) και εν συνεχεία τη σύσταση του Οργανισμού του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. (ΠΔ77/89), τέθηκε ως αποστολή του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. η εφαρμοσμένη έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Τεχνικής Σεισμολογίας, της Εδαφοδυναμικής και των Αντισεισμικών Κατασκευών και η ανάπτυξη συναφούς τεχνολογίας και ερευνητικής γνώσης για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των σεισμών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

Με το άρθρο 9 του ν. 2919/2001 το Ι.Τ.Σ.Α.Κ. θεωρήθηκε ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν.1514/1985. Εν συνεχεία με το άρθρο 21 του ν.3044/2002 συστάθηκε στο Ι.Τ.Σ.Α.Κ. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) για τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από πόρους εκτός του Τακτικού Προυπολογισμού και ιδίως από την Ευρωπαική Ένωση.

Με το άρθρο 57 παρ. 1 του ν. 4002/2011, το Ι.T.Σ.Α.Κ. καταργήθηκε ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. και συγχωνεύτηκε με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), Ν.Π.Δ.Δ. που συνεστήθη με το ν. 1349/1983 και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Ωστόσο, και μετά την εν λόγω συγχώνευση, το Ι.T.Σ.Α.Κ. εξακολουθεί να λειτουργεί στην έδρα του στην Θεσσαλονίκη ως ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο, πλην όμως χωρίς αυτοτελή νομική προσωπικότητα.

Ωστόσο, η κατάργηση του Ι.Τ.Σ.Α.Κ ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο μέσω της συγχώνευσής του με τον Ο.Α.Σ.Π. στις 22/8/2011 (ν. 4002/2011) και εν συνεχεία η μη ένταξη του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την Έρευνα (ν. 4310/2014, ν. 4386/2016) δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του ως ερευνητικού κέντρου όπως, μεταξύ άλλων, έλλειψη αξιολόγησης, μη δυνατότητα εξέλιξης του υφιστάμενου ερευνητικού προσωπικού και πρόσληψης νέων ερευνητών λόγω κενού θεσμικού πλαισίου, σταδιακός αποκλεισμός από προσκλήσεις ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων κτλ, με ορατό τον κίνδυνο περαιτέρω συρρίκνωσης του αναπτυξιακού μέλλοντος του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία η συγχώνευση ενός ερευνητικού φορέα (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.) σ’ έναν επιχειρησιακό (Ο.Α.Σ.Π.). Παράλληλα, η συγχώνευση αλλοιώνει το ερευνητικό προφίλ του Ι.Τ.Σ.Α.Κ., λόγω κινδύνου απώλειας της ερευνητικής ταυτότητας με την οποία ήταν γνωστό παγκοσμίως, αλλά και έλλειψης πλαισίου λειτουργίας ερευνητών σε ένα επιχειρησιακό φορέα όπως ο Ο.Α.Σ.Π.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Εκπλήρωση ιδρυτικών στόχων Ι.Τ.Σ.Α.Κ.

Στο πλαίσιο εκπλήρωσης των ιδρυτικών του στόχων, το Ι.Τ.Σ.Α.Κ. μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω δράσεις ενδεικτικά:

 • Ανέπτυξε και λειτουργεί το μεγαλύτερο μόνιμο δίκτυο επιταχυνσιογράφων ‘ελευθέρου πεδίου’ (άνω των 250) το οποίο καλύπτει όλο τον Ελληνικό χώρο, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αστικών συγκροτημάτων (Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, Βόλος, Ηράκλειο, κλπ). Η πλειοψηφία αυτών ελέγχεται κεντρικά από υπερσύγχρονο Υπολογιστικό Κέντρο που λειτουργεί στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη, παρέχοντας ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες για την ισχυρή εδαφική κίνηση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.
 • Εγκαθιστά τοπικά δίκτυα σε πλειόσειστες περιοχές ανά την Ελληνική επικράτεια για την παρακολούθηση της μετασεισμικής ακολουθίας μετά από έναν ισχυρό σεισμό.
 • Ανέπτυξε και λειτουργεί ειδικά δίκτυα επιταχυνσιογράφων εντός γεωτρήσεων στο υπέδαφος κρίσιμων αστικών κέντρων και πεδίων δοκιμών (Θεσσαλονίκη, Βόλβη, Αργοστόλι) καθώς και πλήθος ενοργανωμένων σημαντικών δημόσιων κτιρίων και κρίσιμων έργων υποδομής (Θεσσαλονίκη, Λευκάδα, Χαλκίδα, Καλοχώρι).
 • Συνέβαλε στην εκπόνηση του Αντισεισμικού Κανονισμού και των επικαιροποιήσεων αυτού καθώς και του Κανονισμού Επεμβάσων (ΚΑΝΕΠΕ).
 • Συνέβαλε στην εκπόνηση μελετών σεισμικής επικινδυνότητας, μικροζωνικών μελετών, μελετών σεισμικής τρωτότητας για μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και μελετών σεισμικής απόκρισης και επάρκειας έργων ειδικού χαρακτήρα.
 • Παράγει πρακτικώς εφαρμόσιμη γνώση και καινοτόμες υπηρεσίες για τη μείωση των συνεπειών των σεισμών, όπως ενδεικτικά:
 • ολοκληρωμένη μελέτη αυτόματου και άμεσου εντοπισμού(near-real time) της πλειόσειστης περιοχής των ισχυρών σεισμών μέσω της υπηρεσίας αυτόματης παραγωγής χαρτών αισθητότητας (shakemaps)
 • εφαρμογή προγραμμάτων προσεισμικού ελέγχου και μείωσης της τρωτότητας σε μεγάλους οικισμούς
 • σχεδιασμός και παραγωγή επιταχυνσιογράφου πολύ χαμηλού κόστους [http://www.seismobug.com/]
 • Από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε., το Ι.Τ.Σ.Α.Κ. έχει εκπονήσει πλέον των 70 Ερευνητικών & Τεχνολογικών Έργων συνολικού προυπολογισμού ~4.0 εκατομμυρίων ευρώ. Το ~35-40% των εσόδων του έχουν διατεθεί σε επενδύσεις εξοπλισμού & λογισμικού για ερευνητική ανάπτυξη και ένα επιπλέον μεγάλο ποσοστό σε αμοιβές για την απασχόληση νέων επιστημόνων.
 • Έχει δημοσιεύσει πάνω από 1000 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με σημαντική αναγνώριση από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, η οποία έχει αποτυπωθεί σε πλήθος συνεργασιών του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. με διεθνή Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια.

Μια αναλυτικότερη παρουσίαση του έργου του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. μπορεί να αναζητηθεί στους παρακάτω συνδέσμους:

http://www.itsak.gr/uploads/files/Leaflet2017.pdf

http://www.itsak.gr/uploads/files/Activities_Report_2011-2016.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Επιστολές αναγνώρισης έργου Ι.Τ.Σ.Α.Κ. από καταξιωμένους επιστήμονες διεθνών ερευνητικών κέντρων και Πανεπιστημίων Συμπεράσματα Ημερίδας ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 30/5/2018

(http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2018/06/Newsletter_No152.pdf)

http://www.mediafire.com/file/j2ffq2y6a3l42dc/LettersSupport_ITSAK.zip/file

Comments are closed