Σε ΦΕΚ ο πολεοδομικός χωροταξικός νόμος 4759/2020 του ΥΠΕΝ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 245) του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο νέος νόμος με συνολικά 15 Κεφάλαια και 172 άρθρα εισάγει σημαντικές αλλαγές και κρίσιμες τροποποιήσεις, σε πολεοδομικά, χωροταξικά θέματα και στην αγορά της ενέργειας. Ο πολεοδομικός χωροταξικός νόμος δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της κυβερνήσεων (ΦΕΚ Α΄ 245 Τεύχος Α) με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου 2020 (Αρ. Φύλλου 245).

Τα κεφάλαια του νόμου έχουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ- ΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ -ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’- ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ¬ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ -ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ -ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’-ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΧΩΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ -ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΟΙ¬ΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ -ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ -ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’- ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’- ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Θυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης του νομοσχεδίου -και Νόμου πλεον- το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε προτείνει σημαντικές παρεμβάσεις τόσο στον πολεοδομικό όσο και στον χωροταξικό σχεδιασμό, τονίζοντας την έλλειψη απλοποίησης της νομοθεσίας, καθώς και την ανάγκη αλλαγής της διάταξης για την εκτός σχεδίου δόμηση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ στην αναγκαιότητα δημιουργίας μίας νέας Ειδικής Γραμματείας, για το χωροταξικό με μόνιμη έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Δείτε τις προτάσεις που είχε καταθέσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΔΩ

Comments are closed