Συγκρότηση νέων Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης πρόκειται να συγκροτήσει τα νέα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 7 έως 11 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ167Α/03.11.2017) και στην τροποποίηση του άρθρου 58 του Ν.4643/2019 (ΦΕΚ193Α/03.12.2019) και τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 20 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ167Α/03.11.2017) και στην τροποποίηση του άρθρου 60 του Ν.4643/2019 (ΦΕΚ193Α/03.12.2019).

Οι παραπάνω νόμοι επέφεραν τροποποιήσεις τόσο στη σύνθεση όσο και στις αρμοδιότητες των σχετικών Συμβουλίων.
Καθορίζεται ότι σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτείται ένα Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ή και περισσότερα εάν υπάρχει ανάγκη, ενώ Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων συγκροτούνται τουλάχιστον δύο σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, υπό τον διακριτό τίτλο (Α) και (Β) ή και περισσότερα σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, τα οποία έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες.

Για την συγκρότηση των παραπάνω Συμβουλίων δεν απαιτείται πλέον η σύνταξη Μητρώων και η διαδικασία της κλήρωσης για την επιλογή των εκπροσώπων του ΤΕΕ.

Το TEE/TKM, παρόλα αυτά, και για λόγους ίσων ευκαιριών συμμετοχής στα Συμβούλια όλων των συναδέλφων, δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προς όσους διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλλουν αίτηση με βιογραφικό σημείωμα, έως 15/01/2020.

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής ΕΔΩ.

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων ΕΔΩ.

Comments are closed