Συζητήθηκε στο ΣτΕ η προσφυγή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ κατά υπουργικής απόφασης

Συζητήθηκε στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση ακυρώσεως της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για τη μη υλοποίηση του άρθρου 2, της παραγράφου 4  της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταθάκη (ΦΕΚ Β’ Τεύχος 3136/31-07-18), συνδυαστικά με το άρθρο 36, παρ.3 ** του ν.4495/17, που αφορά στην έκδοση Οικοδομικών Αδειών της Κατηγορίας 3.

Σε σχετική ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, επισημαίνεται μεταξύ άλλων πως  “η Βεβαίωση των όρων δόμησης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγχέεται με τον έλεγχο του Τοπογραφικού Διαγράμματος, ότι στο σύνολο της χώρας δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουν αναρτηθεί όλα τα γεωχωρικά δεδομένα (δασικοί χάρτες, οριοθέτηση ρεμάτων, γραμμές αιγιαλού, κλπ) και ο διοικητικός υπάλληλος που ελέγχει τα φορολογικά, κατόπιν της έκδοσης της Οικοδομικής Αδείας, ΔΕΝ έχει ούτως ή άλλως την αρμοδιότητα ελέγχου του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος δόμησης.”

Comments are closed