“Συμμαχία” στην Ε.Ε. για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Πηγή φωτογραφίας: Pixabay.com

Την εξαιρετικά φιλόδοξη στρατηγική της για την Τεχνητή Νοημοσύνη, στην οποία, άλλωστε, επενδύει €2,5 δις από το νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό του 2021-2027, αρχίζει να υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα πρώτο απτό δείγμα γραφής είναι η ενεργοποίηση της ευρωπαϊκής συμμαχίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI), στόχος της οποίας είναι η διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία.

Η Επιτροπή θα φέρει σε επαφή όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής συμμαχίας της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με το sepe.gr ένα ακόμη δείγμα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ΑΙ συνιστά η στελέχωση μιας “task force”, μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, τη σύσταση της οποίας είχε εξαγγείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υλοποίησε με το διορισμό 52 εμπειρογνωμόνων.

Στόχος και των δύο πρωτοβουλιών, που εκκινήθηκαν, είναι δημιουργηθεί, σταδιακά, μια πλατφόρμα συνεργασίας, μια κοινότητα ενδιαφερομένων για την AI σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Επιτροπή θα υποβάλει, μέχρι τα τέλη του 2018, δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές για την τεχνητή νοημοσύνη, με βάση το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. Παράλληλα, έως τα μέσα του 2019, θα υποβάλει ένα σύνολο συστάσεων για την ΑΙ. Στις 25 Απριλίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Ευρώπη προσεγγίζει την τεχνητή νοημοσύνη σε τρία επίπεδα: αφενός θέλει να αυξήσει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αφετέρου θέλει να προετοιμάσει το έδαφος για τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και παράλληλα, να διασφαλίσει ένα κατάλληλο δεοντολογικό και νομικό πλαίσιο.

Στο πρώτο επίπεδο, η Επιτροπή πρότεινε, μόλις πρόσφατα, τη δημιουργία του πρώτου ψηφιακού προγράμματος στην ιστορία της Ένωσης, το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη”, ύψους €9,2 δις.

Η δημιουργία του προγράμματος προβλέπεται στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το διάστημα 2021-2027, το οποίο έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση επικεντρώνεται σε πέντε τομείς: Υπερυπολογιστές, Τεχνητή νοημοσύνη, Kυβερνοασφάλεια, Ψηφιακές δεξιότητες και ευρεία χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης η Ένωση δεσμεύεται να επενδύσει €2,5 δις, προκειμένου να μπορέσει να εξασφαλίσει σε δημόσιες Αρχές και επιχειρήσεις, ιδίως στις μικρότερες, καλύτερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκονται στα κράτη – μέλη.

Η Επιτροπή προτείνει, παράλληλα, την ανάπτυξη προσβάσιμων σε όλους κοινών “ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών” αλγορίθμων, χάρη στις οποίες ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορούν να εντοπίζουν και να αποκτούν τις λύσεις, που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους. Στόχος είναι ανοικτές πλατφόρμες και χώροι βιομηχανικών δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη να είναι διαθέσιμοι σε όλη την Ευρώπη, σε κόμβους ψηφιακής καινοτομίας, που θα παρέχουν εγκαταστάσεις δοκιμών και γνώσεις στις μικρές επιχειρήσεις και στους τοπικούς φορείς καινοτομίας.

Ήδη, πολλά κράτη – μέλη έχουν υπογράψει – και συνεχίζουν να υπογράφουν – πρωτοβουλίες ψηφιακής συνεργασίας στους τομείς των υπερυπολογιστών, της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας, μέσω των οποίων δεσμεύονται να συνεργαστούν σε επίπεδο Ε.Ε. στους βασικούς αυτούς πυλώνες της ψηφιακής πολιτικής. Σύμφωνα με την Επιτροπή, συνολικά, μέχρι σήμερα, 20 χώρες έχουν προσχωρήσει σε αυτήν την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την οικοδόμηση και την ανάπτυξη υποδομής πληροφορικής και δεδομένων παγκόσμιας κλάσης στην Ευρώπη. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Κύπρος και η Ελλάδα θα είναι οι τελευταίες χώρες που θα προσυπογράψουν την πρωτοβουλία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 28.

Η τεχνητή νοημοσύνη κάθε άλλο παρά προϊόν επιστημονικής φαντασίας αποτελεί πια. Αντίθετα, έχει καταστεί μία από τις πλέον στρατηγικές τεχνολογίες του 21ου αιώνα. Είναι, ήδη, μέρος της καθημερινής μας ζωής: από τη χρήση εικονικού προσωπικού βοηθού για την οργάνωση της ημέρας έως τις προτάσεις από τα τηλέφωνά για τραγούδια που ενδέχεται να μας αρέσουν. Τα “έξυπνα” συστήματα, εκτός από το ότι κάνουν τη ζωή ευκολότερη, βοηθούν να αντιμετωπίσουμε ορισμένες από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως είναι: η αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η πρόβλεψη των απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολλά, από την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη έως τις ασφαλέστερες μεταφορές. Παράλληλα, βέβαια η τεχνητή νοημοσύνη εγείρει και πλήθος ζητημάτων – κοινωνικά, δεοντολογικά και νομικά. Για παράδειγμα, στην τελευταία υψηλού επιπέδου συνάντηση για την τεχνητή νοημοσύνη τέθηκαν δύο σημαντικά θέματα, που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτον, οι πιθανές επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την ιδιωτική ζωή, την αξιοπρέπεια, την προστασία του καταναλωτή και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Δεύτερον, εξετάσθηκε η κοινωνική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως ως προς τις επιπτώσεις της στην κοινωνική ένταξη και στο μέλλον της εργασίας.

 

Comments are closed