Συμμετοχή σε έρευνα διδακτορικής διατριβής

Στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής (τμήμα Πολιτικών μηχανικών , Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) με θέμα τη σχολική μεταφορά, εκπονείται έρευνα ερωτηματολογίου με σκοπό τον εντοπισμό των προβλημάτων που καθημερινά αντιμετωπίζουν οι γονείς για τη μετακίνηση των παιδιών τους από και προς τη σχολική μονάδα.

Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν, θα προταθούν λύσεις, πολιτικές και στρατηγικές που εφόσον ληφθούν υπόψη θα καταστεί δυνατό να αυξηθούν τα επίπεδα ασφάλειας σε οποιοδήποτε μέσο χρησιμοποιεί ο μαθητής και να βελτιωθεί το σύστημα της σχολικής μεταφοράς εν γένει.

Η έρευνα απευθύνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε γονείς Δημόσιων Σχολείων Θεσσαλονίκης (από Α’ Δημοτικού έως και Γ’ Λυκείου)

Παρόμοια έρευνα δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Για τον λόγο αυτό τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αναμένεται να παρουσιάσουν στοιχεία πρωτοτυπίας και να συμβάλουν στη διαμόρφωση της επιστημονικής γνώσης στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί λιγότερο από δέκα λεπτά και εφόσον περιλαμβάνονται στο target group της έρευνας, παρακαλούνται οι συνάδελφοι να αφιερώσουν λίγο χρόνο σας και να επισκεφτούν το παρακάτω link προκειμένου να συμμετέχουν στην έρευνα, ενισχύοντας την προσπάθεια της συναδέλφου.

Μπορείτε να συμμετέχετε στην Έρευνα, ΕΔΩ.

Comments are closed