Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το Building Information Modelling

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ), στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, προσκαλεί τους συναδέλφους μηχανικούς και επαγγελματίες εργαζόμενους στον χώρο των κατασκευών και μελετών στη συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτηματολογίου με σκοπό την ανάλυση της ετοιμότητας του κλάδου για το Building Information Modelling (ΒΙΜ), που αποτελεί και το πρώτο βήμα του Υπουργείου για την ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής για την εφαρμογή του BIM.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί 2-3 λεπτά και περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικά με τη χρήση του BIM καθώς και με τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις της εφαρμογής του BIM στην Ελλάδα.

Το ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και Οδικού Χάρτη για την Εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα» που αποτελεί πρωτοβουλία του ΥΠΥΜΕ σε συνεργασία με τη DG REFORM και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Ανάδοχος του έργου μετά από διαγωνιστική διαδικασία ορίσθηκε η συμβουλευτική εταιρεία PwC. Το έργο ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2023.

Δείτε και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο ΕΔΩ.

Comments are closed