Συμπόσιο για την αρχιτεκτονική τοπίου

Τον Απρίλιο, καθιερωμένο μήνα εορτασμού του Τοπίου, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, οργανώνουν συμπόσιο με θέμα την “εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο”, του Συμβουλίου του Ευρώπης και τις απορρέουσες υποχρεώσεις, την Πέμπτη 11 Απριλίου, στο Αμφιθέατρο 301, της Πολυτεχνικής Σχολής.

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο είναι η “πρώτη διεθνής συνθήκη αποκλειστικά αφιερωμένη στο τοπίο καθ’ όλες τις διαστάσεις, φυσικές ή πολιτισμικές και αποσκοπεί στην προστασία, διαχείριση και σχεδίασμά του τοπίου για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και ευημερίας των κατοίκων του”.

Στην εκδήλωση θα συζητηθούν οι απορρέουσες υποχρεώσεις και τα αντίστοιχα έργα που κατά τη Σύμβαση αφορούν “τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη βιώσιμη ανάπτυξη”.

Οι ομιλητές καλούνται να εστιάσουν στην ανταπόκριση των έργων, μελέτες και προδιαγραφές, ως προς την Σύμβαση του Τοπίου στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. ΟΙ Θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο
  • Προστασία, Διαχείριση και Σχεδιασμός του Τοπίου
  • Έργα και Μελέτες Τοπίου
  • Αρχιτεκτονική Τοπίου και Περιβάλλον

Comments are closed