Συμφωνία ΕΜΠ – ΓΕΚ Τέρνα για το πρώτο Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Με στόχο τη βέλτιστη προετοιμασία, επαγγελματική επάρκεια και σύγχρονη εξειδίκευση των νέων μηχανικών που θα κληθούν να στελεχώσουν και να υλοποιήσουν τα έργα υποδομών και κατασκευών του μέλλοντος, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο μεγαλύτερος αμιγώς ελληνικός όμιλος υποδομών, παραχωρήσεων, κατασκευών και καθαρής ενέργειας, ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία του πρώτου Επαγγελματικού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών» (ΕΔΠΜΣ-ΔΕΥΚ).

Συγκεκριμένα, τη χρηματοδότηση του εν λόγω μεταπτυχιακού αναλαμβάνει η ΓΕΚ Τέρνα για 5 χρόνια με τη διάθεση συνολικού ποσού 500.000 ευρώ (100 χιλ. ευρώ ετησίως). Θα αφορά 30 πτυχιούχους κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, ενώ αρωγός σε αυτό θα είναι επίσης και το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ). Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, που θα εκκινήσει το προσεχές φθινόπωρο, οργανώνεται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, με τη σύμπραξη της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΕΜΠ για τη διεπιστημονική κάλυψη των γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνει. Θα έχει  τρία ακαδημαϊκά «εξάμηνα» (χειμερινό, εαρινό, θερινό), δηλαδή δύο εξάμηνα μαθημάτων, διαλέξεων, τεχνικών επισκέψεων και ένα εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, στους αποφοίτους θα απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ισότιμο προς πτυχίο Master of Science (MSc).

Ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ Τέρνα, κ. Γιώργος Περιστέρης, επεσήμανε σχετικά πως «δεν κάνουμε μία δωρεά στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κάνουμε μία επένδυση στο μέλλον του κλάδου μας και της χώρας μας. Επενδύουμε στην πιο ρεαλιστική απεικόνιση του μέλλοντος μας, στα παιδιά μας. Πιστεύοντας πραγματικά στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα και στην ικανότητά της να διαμορφώσει τη μελλοντική γενιά επιστημόνων της χώρας, εφόσον της διατεθούν τα κατάλληλα εργαλεία, αποφασίσαμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Για πρώτη φορά, η ελληνική Πολιτεία ξεπέρασε επιτέλους αγκυλώσεις δεκαετιών και έφερε τόσο κοντά ιδιωτικό τομέα και επιστημονική κοινότητα. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και στην ΓΕΚ Τέρνα, καθώς είναι η πρώτη εταιρεία που αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή του νέου νόμου, προς όφελος των νέων επιστημόνων, αλλά και συνολικά του επιπέδου της προσφερόμενης τεχνογνωσίας στον κλάδο των ελληνικών κατασκευών. Θα ήθελα να προτρέψω και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής -κατασκευές, ενέργεια, τεχνολογία- να αγκαλιάσουν αυτή τη δυνατότητα, καθώς το όφελος είναι πολύπλευρο».

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας, Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), κ. Σέργιος Λαμπρόπουλος, μίλησε για τις δυνατότητες του νέου νομοθετικού πλαισίου και το ρόλο του ΕΣΒΥΚ στην επιτυχή διασύνδεση μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των μεγάλων παραγωγικών φορέων των κλάδων της βιομηχανίας και των υποδομών, σχολιάζοντας πως: «για να πετύχει τους στόχους του το υπόψη Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών πρέπει α) να υπάρξει ενδιαφέρον νέων μηχανικών με τα απαραίτητα προσόντα ώστε να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του, β) πέρα από τη δεδομένη για το ΕΜΠ παροχή υψηλής στάθμης σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων, έμπειρα στελέχη της βιομηχανίας (μηχανικοί, νομικοί, οικονομολόγοι) να προσφερθούν να αναλύσουν συστηματικά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές περιπτώσεις επιτυχούς εφαρμογής των επιστημονικών γνώσεων, αλλά και αστοχιών έργων, και γ) το σύνολο της βιομηχανίας των υποδομών και των κατασκευών να υιοθετήσει την προσπάθεια αυτή εξ αρχής και να αξιοποιήσει τους αποφοίτους του Προγράμματος». Τόνισε επίσης ότι «η εκπαίδευση των Ελλήνων μηχανικών στη διαχείριση των έργων πρέπει να ενισχυθεί στους ακόλουθους δύο τομείς: α) στις προπτυχιακές σπουδές μηχανικού σε κάθε ΑΕΙ πρέπει να δημιουργηθεί διατμηματική κατεύθυνση σπουδών στη Διαχείριση των Έργων, την οποία θα μπορούν να επιλέγουν σπουδαστές από κάθε Τμήμα Μηχανικών του, και β) στον δημόσιο τομέα οι μηχανικοί πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και υποχρέωση εμβάθυνσης των επιστημονικών γνώσεων και βελτίωσης των δεξιοτήτων τους».

Comments are closed