Συμφωνία ΥΠΑΝ και ΕΤΕπ για τεχνική βοήθεια στην ωρίμανση δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας

Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την παροχή μηχανισμών τεχνικής βοήθειας για την ωρίμανση δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Yφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, «η ενίσχυση της πολύτιμης διαχρονικής συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την ΕΤΕπ σε νέα πεδία και η υποστήριξη των εμπλεκόμενων φορέων της χώρας μας στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ήταν στις βασικές μας προτεραιότητες. Στο πλαίσιο συνάψαμε συμφωνία σχετικά με την παροχή μηχανισμών τεχνικής βοήθειας για ζωτικής σημασίας επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή του δημοσίου τομέα της χώρας μας».

Ο κ. Τσακίρης επισημαίνει επίσης ότι η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων “PRODIGEE” αποσκοπεί στην ωρίμανση δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και λαμβάνει χρηματοδότηση 2,5 εκατ. ευρώ από τον Μηχανισμό ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Ο μηχανισμός ευρωπαϊκής βοήθειας για τοπικά ενεργειακά προγράμματα (ELENA) αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο του μηχανισμού διατίθενται επιχορηγήσεις που στηρίζουν την προετοιμασία βιώσιμων έργων μέσω της παροχής τεχνικής βοήθειας για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με έμφαση στα κτίρια και στις καινοτόμες αστικές μεταφορές. Η ΕΤΕπ βοηθά τους δικαιούχους να καταρτίσουν τα προγράμματά τους για να υλοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επενδύσεις τους. Ο μηχανισμός ELENA, ο οποίος συστάθηκε το 2009, βοηθά δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να υλοποιήσουν έργα στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Η δυνατότητα ενίσχυσης από τον μηχανισμό ELENA παρέχεται για τη στήριξη τριών κομβικών τομέων: βιώσιμη ενέργεια, βιώσιμες μεταφορές και βιώσιμα οικιστικά ακίνητα. Την περίοδο 2014-2020 ο μηχανισμός ELENA εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Ο μηχανισμός ELENA θα συνεχιστεί στο τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (2021-2027) στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU.

Το έργο PRODIGEE στοχεύει στην ωρίμανση έργων και δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού, αναβάθμισης ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων και εγκατάστασης φωτοβολταικών συστημάτων επί του δομημένου περιβάλλοντος, δράσεων που προσδίδουν, όπως τονίζει ο Υφυπουργός, θετικό πρόσημο στην περιβαλλοντική αειφορία και μείωση των εκπομπών ρύπων.

Τελικοί δικαιούχοι θα είναι περιφέρειες, δήμοι, φορείς της δημόσιας διοίκησης, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα έμμεσα, ή άμεσα από το κράτος. «Παράλληλα με την συμφωνία μας με το Advisory Hub της ΕΤΕπ ερχόμαστε να συμβάλλουμε δυναμικά και ουσιαστικά στη διαμόρφωση προτάσεων προσαρμογής των αναπτυξιακών επενδύσεων στη χώρα μας στην κλιματική αλλαγή», καταλήγει ο κ. Τσακίρης.

Comments are closed