Συνάντηση εργασίας για διευκρινήσεις σε θέματα εφαρμογής διατάξεων ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ από το ΥΠΕΝ

Την ανάγκη για άμεσο προγραμματισμό συνάντησης εργασίας στελεχών του με στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο την οριστική αποσαφήνιση ζητημάτων που αφορούν στην εφαρμογή σειράς διατάξεων παλαιότερων και νέων νόμων, ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ με έγγραφο που απέστειλε ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Τμήματος κ. Πάρις Μπίλλιας, προς τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.

Στην επιστολή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

“Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), στο πλευρό των συναδέλφων μηχανικών, δημοσίων υπαλλήλων αλλά και ελευθέρων επαγγελματιών, γίνεται καθημερινά δέκτης πλήθους ερωτημάτων και αποριών που αφορούν στην εφαρμογή τόσο της ήδη ισχύουσας νομοθεσίας όσο και νέων νόμων, διευκρινιστικών εγκυκλίων και άλλων σχετικών νομοθετημάτων, επί των οποίων καλούνται να ερμηνεύσουν σημεία παραγράφων, ή άρθρων τους, αλλά και συνδυασμένα να προβούν στην εφαρμογή τους, όπου και εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ανταποκρινόμενοι στον ρόλο μας τόσο απέναντι στους συναδέλφους μηχανικούς όσο και στην Πολιτεία, ως τεχνικός σύμβουλος αυτής, έχουμε επανειλημμένα αποστείλει ερωτήματα, ζητώντας διευκρινιστικές εγκυκλίους, πολλές από τις οποίες έχουν εκδοθεί, με βασικά όμως ζητήματα, ακόμη να ζητούν απαντήσεις.

 Έχοντας συγκεντρώσει και επεξεργαστεί ερωτήματα, παρατηρήσεις και απορίες σχετικά με τα προαναφερόμενα, ζητούμε την πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας, με το πρόσωπο και σε ημερομηνία που εσείς θα μας προτείνετε, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και κυρίως την από μέρους σας παροχή διευκρινίσεων, σε καίρια ζητήματα εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν θέματα αντιμετώπισης αυθαιρέτων και εν γένει πολεοδομικά ζητήματα.”

Comments are closed