Συνάντηση εργασίας στο ΤΕΕ/ΤΚΜ με τον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

Η τεχνική παιδεία βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ/ΤΚΜ κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ  κ. Κύρος Υάκινθος.

Τον Κοσμήτορα υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης, ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε σε εξαιρετικό κλίμα και με αμφίδρομη διάθεση συνεργασίας για τα θέματα της τεχνικής παιδείας και της στήριξης των νέων μηχανικών, συμμετείχαν επίσης το Μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Μανώλης Μπελιμπασάκης και ο Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Τμήματος κ. Γιάννης Τσιτσόπουλος.

Συζητήθηκαν πολλές πτυχές της τεχνικής παιδείας στην Ελλάδα ενώ έγιναν ιδιαίτερες αναφορές στις επιπτώσεις διαφόρων εξελίξεων των τελευταίων ετών, όπως η ανωτατοποίηση των ΤΕΙ, οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν σε αποφοίτους κολεγίων και ζητήματα που άπτονται της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Οι κ.κ. Τσακούμης και Υάκινθος συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας, για όλα τα παραπάνω ζητήματα, οπως και για το θέμα της διασύνδεσης του εκπαιδευτικού έργου με την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της, αλλά και να εξετάσουν ενδεχόμενες κοινές δράσεις από τις αρχές του Νέου Έτους, με αφετηρία την προοπτική διοργάνωσης κοινής σύσκεψης για τον συντονισμό ιδεών και ενεργειών, με τους Προέδρους όλων των επιμέρους Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Comments are closed