Συνάντηση της διοίκησης του ΣΜΗΒΕ με την ηγεσία της Π.Υ. στη Θεσσαλονίκη

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος ΣΜΗΒΕ υλοποιώντας τον προγραμματισμό του, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του, που αφορούν το επιστημονικό και επαγγελματικό αντικείμενο ενασχόλησης των μελών του, πραγματοποίησε στις 29 Ιανουαρίου 2020 συνάντηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος ο Συντονιστής Επιχειρήσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Υποστράτηγος Π.Σ. Σπυρίδων Βαρσάμης, ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Παχίδης, ο Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης, Αρχιπύραρχος Δημήτριος Κοντογιάννης, ο Προϊστάμενος Β΄ Γραφείου Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας της ΔΙ.Π.Υ.Ν.Θ., Επιπυραγός Νικόλαος Μουρτιάδης, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Α΄ Γραφείου Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας της ΔΙ.Π.Υ.Ν.Θ., Επιπυραγός Αντώνιος Αζάς, ο Ελεγκτής Αξιωματικός του Α΄ Γραφείου Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας της ΔΙ.Π.Υ.Ν.Θ., Επιπυραγός Ελευθέριος Καπετανικόλας. Εκ μέρους του Συλλόγου, ο Πρόεδρος κος Χομσίογλου Ηλίας και το μέλος ΔΣ κος Κολότσιος Αθανάσιος. Στη συνάντηση συμμετείχε το μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Χάρης Κουρίδης, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι στη συνεδρίαση της ΔΕ της 11ης Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος του ΣΜΗΒΕ και το μέλος της ΔΕ ενημέρωσαν τη ΔΕ για την συνάντηση. Η ΔΕ αποφάσισε να σταλούν σχετικές επιστολές.

Στη διάρκεια της συνάντησης με την ηγεσια της Π.Υ. συζητήθηκαν, τα εξής:

  • πορεία διαδικασίας μηχανοργάνωσης γραφείων Προληπτικής Πυρασφάλειας Πυροσβεστικού Σώματος.
  • διερεύνηση της δυνατότητας ανάρτησης πιστοποιητικών Πυρασφάλειας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  • διαβούλευση και συνεργασία ΠΣ – ΤΕΕ και ΣΜΗΒΕ σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας πυροσβεστικών διατάξεων.
  • αναμονή διαμόρφωσης νέας κατάστασης με την αλλαγή ποινικού κώδικα και την επιβολή προστίμων.
  • παροχή ικανού χρόνου συμμόρφωσης σε παρατηρήσεις κατόπιν ελέγχων και μέχρι την ανάκληση πιστοποιητικών πυρασφάλειας επιχειρήσεων.
  • ποσοτική και ποιοτική ως προς το γνωστικό αντικείμενο επάρκεια αξιωματικών ελεγκτών γραφείων.
  • χρόνοι και διαδικασίες διεκπεραίωσης υποθέσεων.
  • δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης και επίδοσης παρατηρήσεων στους μελετητές από τα γραφεία Προληπτικής Πυρασφάλειας.
  • κατάθεση πλήρους αντίθεσης Συλλόγου μας για το περιεχόμενο και τις επιπτώσεις της 13ης Πυροσβεστικής Διάταξης σχετικά με την απόδοση ευθυνών στους μηχανικούς και την παραπομπή αυτών.

Στο εν λόγω θέμα ο ΣΜΗΒΕ έχει επανειλημμένα καταθέσει προς το Αρχηγείο σειρά προτάσεων. Συμφωνήθηκε σε κλίμα αμοιβαίας εποικοδομητικής συνεργασίας να προωθηθούν τα αιτήματα του Συλλόγου μας προς το Αρχηγείο και να πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις, να καταγράφονται τα θέματα και να δρομολογείται η αντιμετώπισή τους.

Comments are closed