Συνεχίζεται το σεμινάριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ «Οικονομικά για Μηχανικούς»

Συνεχίζεται με επιτυχία το σεμινάριο το οποίο διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα «Οικονομικά για Μηχανικούς». Η έναρξη έγινε την Δευτέρα 06/02/223 και η λήξη θα λάβει χώρα την Τρίτη 28/02/23.

Στο σεμινάριο συμμετέχουν 43 Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι κατέβαλαν το τίμημα των 40 ή 20 € για την συμμετοχή τους, αναλόγως του έτους λήψης της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Υπενθυμίζεται ότι το σεμινάριο είναι διαρκείας 43 ωρών και μετά την ολοκλήρωσή του θα χορηγηθεί σε όσους το παρακολουθήσουν ανελλιπώς (τουλάχιστον το 90% της διάρκειάς του) και εφ΄ όσον συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Το σεμινάριο θα συνεχιστεί τις ημερομηνίες: 20, 21, 22, 23 και 28/02/2023 στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, δια ζώσης.

Comments are closed