Συνοπτική έκθεση του ΙΤΣΑΚ για τον σεισμό της Φλώρινας

Ανθεκτική αποδείχτηκε η Φλώρινα, στον πρόσφατο σεισμό, που έγινε αισθητός σε μεγάλο τμήμα της Μακεδονίας και γειτονικών κρατών, σε πείσμα της παλαιότητας πολλών κατασκευών και της εγγύτητας του επικέντρου στον αστικό ιστό και των υψηλών επιταχύνσεων,  σύμφωνα με ομάδα επιστημόνων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) που συνέταξε ήδη την πρώτη συνοπτική έκθεση για τον συγκεκριμένο σεισμό.

Στην έκθεση αυτή συμμετείχαν οι παρακάτω επιστήμονες του  ΙΤΣΑΚ:
Θεοδουλίδης Νικόλαος, Δρ Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών
Καρακώστας Χρήστος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Ερευνών
Κωνσταντινίδου Κυριακή, Πληροφορικός MSc
Λεκίδης Βασίλειος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Ερευνών
Μάκρα Κωνσταντία, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Κύρια Ερευνήτρια
Μάργαρης Βασίλειος, Δρ Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών
Μορφίδης Κωνσταντίνος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Εντεταλμένος Ερευνητής
Παπαϊωάννου Χρήστος, Δρ Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών
Ροβίθης Εμμανουήλ, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Δόκιμος Ερευνητής
Σαλονικιός Θωμάς, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Κύριος Ερευνητής

Όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση, ο χάρτης αισθητότητας σεισμικής δόνησης του κυρίου σεισμού (Μ5.5), σε όρους μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης %g, δείχνει ότι αυτή στην πλειόσειστη περιοχή της Φλώρινας έφθασε σε τιμές 8%-13%g. Οι καμπύλες ισοτιμών  επιταχύνσεων στον αριστερό χάρτη είναι από 1% g (εξωτερική) έως 11%g. Οι εσωτερικές είναι ανά 2% g. Αυτή η παρατήρηση συνάδει με το γεγονός ότι ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός στην περιοχή της ΒΔ Ελλάδας, Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας.

Η πλησιέστερη ενοργανωμένη θέση με επιταχυνσιογράφο του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. είναι στη   πόλη της Φλώρινας, σε απόσταση περίπου 6km από το επίκεντρο, με ένα όργανο συνεχούς  λειτουργίας το οποίο κατέγραψε μέγιστη τιμή εδαφικής επιτάχυνσης 15%g στην οριζόντια συνιστώσα και 23%g στην κατακόρυφη συνιστώσα. Ο συγκεκριμένος σταθμός είναι εγκατεστημένος σε εδαφική κατηγορία Β κατά EC8, σύμφωνα με την προσέγγιση που περιγράφεται παρακάτω (βλ. Ενότητα 2). Επίσης ένα δεύτερο όργανο εγκατεστημένο σε εδαφική κατηγορία Β στην κωμόπoλη του Λαιμού, περιοχή των λιμνών Πρέσπες,  κατέγραψε μέγιστη επιτάχυνση 13%g στην οριζόντια συνιστώσα και 8% στην κατακόρυφη συνιστώσα.

Με βάση τις μέχρι σήμερα αναφορές, οι βλάβες στις κατασκευές ήταν περιορισμένες, με δεδομένο το μέγεθος του σεισμού και την εγγύτητα του επικέντρου του κυρίως σεισμού με την πόλη της Φλώρινας. Παρατηρήθηκαν κυρίως πτώσεις εξωτερικών επιχρισμάτων και μαρμάρινων επενδύσεων σε παλιά κτίρια αλλά και πολυκατοικίες, τοπική αστοχία λίθινων τοίχων, βλάβες σε μπαλκόνια, καθώς και ρηγματώσεις σε εσωτερικούς τοίχους σπιτιών. Επίσης αναφέρθηκε μια κατάρρευση ενός ακατοίκητου παλιού σπιτιού στο χωριό Αγία Παρασκευή, βόρεια της Φλώρινας. Στην πόλη της Φλώρινας, περιορισμένες ζημιές παρουσίασε το διατηρητέο νεοκλασικό κτίριο του Λαογραφικού Μουσείου της Λέσχης Πολιτισμού, με πτώση εξωτερικών επιχρισμάτων και αστοχία διακοσμητικού στοιχείου στην οροφή του κτιρίου. Μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών από τα κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ στην ευρύτερη σεισμόπληκτη περιοχή θα καταγραφούν πιο αναλυτικά οι βλάβες σε διάφορες κατηγορίες κατασκευών, για εξαγωγή συμπερασμάτων για την τρωτότητα των κατασκευών στον Ελληνικό χώρο.

Δείτε ολόκληρη την Έκθεση του ΙΤΣΑΚ για το σεισμό της Φλώρινας ΕΔΩ

 

Comments are closed