Συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου για τη στήριξη επενδύσεων στην παραγωγή υδρογόνου

Νέα σχέδια για την τόνωση και τη στήριξη των επενδύσεων στην παραγωγή υδρογόνου, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου (EHB), παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν.

Η πρωτοβουλία της Επιτροπής αποσκοπεί στην επιτάχυνση των επενδύσεων και στη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος ώστε η ΕΕ να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους του REPowerEU για την εγχώρια παραγωγή 10 εκατ. τόνων ανανεώσιμου υδρογόνου έως το 2030, σε συνδυασμό με 10 εκατ. τόνους εισαγωγών.

Όπως ανακοινώθηκε, καθότι οι πρώτες τελικές επενδυτικές αποφάσεις ελήφθησαν πέρυσι και η συντριπτική πλειονότητα των έργων βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού, η EHB θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των αρχικών οικονομικών προκλήσεων προκειμένου να δημιουργηθεί μια αναδυόμενη αγορά πράσινου υδρογόνου. Θα λάβει επίσης διεθνή διάσταση, ώστε να διευκολύνει τις εισαγωγές.

Η ανακοίνωση καθορίζει τους τέσσερις πυλώνες της EHB, οι οποίοι θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος του 2023. Δύο από αυτούς είναι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, για τη δημιουργία της εγχώριας αγοράς της ΕΕ και για τις διεθνείς εισαγωγές στην ΕΕ. Ο τρίτος πυλώνας συνδέεται με τη διαφάνεια και τον συντονισμό, την αξιολόγηση της ζήτησης, των αναγκών σε υποδομές, των ροών υδρογόνου και των δεδομένων κόστους. Το τελικό στοιχείο είναι ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων, ο συντονισμός και ο συνδυασμός τους με νέα δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση, τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς.

Προκειμένου να επιτευχθούν η παραγωγή των 10 εκατ. τόνων υδρογόνου από ΑΠΕ που προβλέπεται στο σχέδιο REPowerEU, οι συνολικές επενδυτικές ανάγκες εκτιμώνται σε 335-471 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού θα προέλθει από ιδιωτική χρηματοδότηση, αλλά η δημόσια χρηματοδότηση (μέσω των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και των κρατικών ενισχύσεων) μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις ιδιωτικές επενδύσεις.

Comments are closed