Συστάθηκε ΟΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την πράσινη οικονομική μετάβαση

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστάθηκε Ομάδα Εργασίας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την πράσινη οικονομική μετάβαση.

Έργο της ομάδας εργασίας αποτελεί η διαμόρφωση στρατηγικών κατευθύνσεων και η κατάρτιση οδικού χάρτη για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στην οικονομική πολιτική και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Στο πλαίσιο ευθυγράμμισης της οικονομικής πολιτικής με τους φιλόδοξους εθνικούς και ευρωπαϊκούς μας στόχους, σκοπός του Υπουργείου Οικονομικών είναι να διασφαλιστεί ότι η πράσινη οικονομική μετάβαση της χώρας, θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και εξωστρέφειας καθώς και εργαλείο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Στην ομάδα θα συμμετάσχουν μέλη της ηγεσίας και στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι των αρμόδιων εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών, έγκριτοι Πανεπιστημιακοί, καθώς και εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα.

Επισημαίνεται ότι για όλους τους συμμετέχοντες δεν προβλέπεται αποζημίωση.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Comments are closed