Σύμφωνο συνεργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΕΛΙΝΕΚΑ 

Σύμφωνο συνεργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης υπέγραψαν οι Πρόεδροι των δύο φορέων κ. Γιώργος Τσακούμης και κ.  Γιάννης Μπελενιώτης στις 19 Ιουλίου 2021, με στόχο τη δημιουργίας ενός συνεχούς διαύλου επικοινωνίας για την ενίσχυση μιας παραγωγικής συνεργασίας.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΙΝΕΚΑ), γνωστό από τη διοργάνωση του Ετήσιου Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Θεσσαλονίκης, στοχεύει στη διαμόρφωση μιας νέας αναπτυξιακής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτικής ατζέντα ανάπτυξης με ρεαλισμό, συνεργασία και σχεδιασμό, βοηθώντας με επιστημονικά εργαλεία και φόρουμ προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της φωνής και της ισχύος της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος.

Όπως προβλέπεται από το Συμφωνητικό που υπεγράφη, τα πεδία συνεργασίας των δύο φορέων αφορούν:

  • την επιθυμία τους για διασύνδεση και συνεργασία σε κοινές δράσεις
  • το κοινό ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη ή/και υλοποίηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών προγραμμάτων, ημερίδων και δράσεων που εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και συμβάλλουν στην ενημέρωση, βελτίωση της καθημερινότητας, εκπαιδευτική και πολιτιστική  ανάπτυξη
  • το κοινό ενδιαφέρον για προγράμματα και συνεργασίες
  • την ανάγκη δημιουργίας ενός συνεχούς διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δύο φορέων για ενίσχυση των σχέσεων και της παραγωγικής συνεργασίας των δύο φορέων.

Στο πλαίσιο των παραπάνω προβλέπονται:

  • η από κοινού διερεύνηση πεδίων και αναγκών, μελέτη και σύνταξη προτάσεων για την βελτίωση της ποιότητας της καθημερινότητας των πολιτών.
  • η από κοινού συμβολή στην οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών , αναπτυξιακών , κοινωνικών κ.α. προγραμμάτων που προάγουν την παιδεία, την εξέλιξη, την ευζωία κ.α. των πολιτών και συμβάλουν στην επιστημονική πρόοδο
  • η εκπόνηση ερευνητικών σχεδίων και εφαρμογή συνεργατικών δράσεων και προγραμμάτων με την ενεργητική συμμετοχή και των δύο μερών.
  • η από κοινού αναζήτηση και διαφανή αξιοποίηση των απαραίτητων ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

Κατά την επίσκεψη του κ. Μπελενιώτη στο ΤΕΕ/ΤΚΜ και στην υπογραφή του Συμφώνου παραβρέθηκε επίσης η Διευθύντρια του Τμήματος κ. Χρύσα Λασκαρίδου.

Comments are closed