Σύντομα η πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας ανέργων μηχανικών

Στη διαδικασία προετοιμασίας βρίσκεται το πρόγραμμα του ΤΕΕ/ΤΚΜ,  για την επιμόρφωση, κατάρτιση και ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης ανέργων νέων επιστημόνων πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονίας”. Σύντομα θα εκδοθεί η πρόσκληση συμμετοχής ενδιαφερομένων από την περιοχή εφαρμογής, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν φροντίσει προηγουμένως για την εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικότερα, το εν λόγω πρόγραμμα τιτλοφορείται «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain gain, στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης».

Το έργο εντάχθηκε στον, Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ08  «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία” και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

Ως περιοχή εφαρμογής ορίζεται η περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης (όπως εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 3386/26-6-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας) που περιλαμβάνει: α)  το σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, β)  τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και γ)  τη ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση 100 ανέργων νέων επιστημόνων πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων, μέσω της υλοποίησης των δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών θα πραγματοποιηθούν τρεις κύκλοι κατάρτισης των 25 ατόμων στο αντικείμενο «επιχειρηματικότητα και ψηφιακά συστήματα διαχείρισης έργων και πληροφοριών» και ένας κύκλος κατάρτισης 25 ατόμων στο αντικείμενο «κυκλική οικονομία και περιβαλλοντική διαχείριση». Απευθύνεται στο σύνολο των ανέργων νέων επιστημόνων πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της περιοχής παρέμβασης, με στόχο την αντιμετώπιση του brain drain. Επαναλαμβάνουμε, ως ιδαίτερα σημαντικό, ότι οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα πρέπει άμεσα να μεριμνήσουν για την εγγραφή τους στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.

Comments are closed