Τέλος Μαρτίου το Συνέδριο “Δημόσιος Χώρος +” του ΤΕΕ/ΤΚΜ – το πρόγραμμα

Στην τελική ευθεία της βρίσκεται η διοργάνωση του 2ου συνεδρίου για τον δημόσιο χώρο από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με τίτλο «Δημόσιος Χώρος +» που θα διεξαχθεί στις 28,29 και 30 Μαρτίου 2019 στις δύο αίθουσες της Αποθήκης Δ΄ του Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Το συνέδριο θα φέρει για τρεις μέρες – και ενδεχομένως για πολύ περισσότερο- στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη συζήτηση για τα δημόσια μέρη της πόλης, αποτελώντας ένα βήμα για την ανάπτυξη και την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων, επιστημονικών θέσεων και ερευνών που αφορούν πτυχές της δημόσιας ζωής, υπό το πρίσμα, μάλιστα, των σημαντικών και πολυποίκιλων μετασχηματισμών που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Οι αλλαγές αυτές φαίνεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις και στην εικόνα, τη δομή και τη λειτουργία των πόλεων, οι οποίες θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν και θα εκτιμηθούν με όρους μελλοντικής εξέλιξης του αστικού τοπίου, σε πέντε θεματικούς άξονες:

Πρώτος Άξονας: Αναθεωρήσεις του Δημόσιου Χώρου
Δεύτερος Άξονας: Δημόσιος Χώρος και Κοινωνική Δυναμική
Τρίτος Άξονας: Δημόσιος Χώρος και Βιωσιμότητα
Τέταρτος Άξονας: Διευρυμένος Δημόσιος Χώρος και Νέα Ψηφιακά Μέσα
Πέμπτος Άξονας: Δημόσιοι Χώροι ως Συντελεστές Μετασχηματισμού των Πόλεων

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου ΕΔΩ:

Comments are closed