Τέσσερις μεταδιδακτορικές υποτροφίες από το Ιδρυμα Μποδοσάκη. Αιτήσεις έως 31/12

PostDoc

Στην προκήρυξη τεσσάρων μεταδιδακτορικών υποτροφιών, που αφορούν μεταξύ άλλων τα πεδία της ενεργειακής τεχνολογίας και της μηχανικής του περιβάλλοντος, προχώρησε για την ακαδημαϊκή περίοδο 2017-2018 το Ιδρυμα Μποδοσάκη. Τα υπόλοιπα πεδία φορούν την ανοσοβιολογία, την αναγεννητική ιατρική, τη γενετική, τη γονιδιωματική υπολογιστική, την καρκινογένεση, τις νευροεπιστήμες και τη φαρμακολογία.
Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος:

  • Δύο (2) υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα και
  • Δύο (2) υποτροφίες για έρευνα στο εξωτερικό.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής, με δυνατότητα παρατάσεως για ένα ακόμη έτος.
Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από Επιστημονική Επιτροπή, που θα συστήσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη και θα αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους. Για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό, θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας.
Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο 2017. Με εξαίρεση τους πτυχιούχους ιατρικής, για τους οποίους προβλέπεται όριο ηλικίας 32 ετών, όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι δεν πρέπει να είναι άνω των 30 ετών (δηλαδή να έχουν γεννθθεί μετά την 31-12-1986). Επιπλέον, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να κατέχουν μόνιμη θέση εξαρτημένης εργασίας. Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε € 18.000 ετησίως για την Ελλάδα και σε € 30.000 ετησίως για το εξωτερικό.
Πληροφορίες: Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10 έως 12 π.μ. στα τηλέφωνα 210-3237973 και 210-3237804 ή στο Διαδίκτυο στη δ/νση www.bodossaki.gr.

Comments are closed