Ταμείο Επιχειρηματικότητας: Μέχρι 30/6 η προθεσμία εκταμίευσης δανείων στις επιχειρήσεις

Πηγή φωτογραφίας: Simon Cunningham flickr, creativecommons

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016 λήγει η προθεσμία για την εκταμίευση, στις επιχειρήσεις, του συνόλου των δανείων που παρέχονται στο πλαίσιο των δράσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, όπως ορίζεται σε δημοσιευθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου και του υφυπουργού Οικονομίας, Αλέξη Χαρίτση.
Στο κείμενο της απόφασης διευκρινίζεται ακόμη ότι είναι δυνατόν να προκύψουν κατά περίπτωση ποσά -ανά περιφέρεια της χώρας- τα οποία για διαχειριστικούς λόγους δεν θα επιτευχθεί να διατεθούν για την εκπλήρωση των σκοπών του ταμείου εντός της διαχειριστικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Στην απόφαση υπογραμμίζεται ακόμη ότι «οι τόκοι από πληρωμές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ή σε Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, οι εισπράξεις και οι πόροι που α)επιστρέφονται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας, μετά την αρχική επένδυσή τους από Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής σε επιχειρήσεις ή β)απομένουν, μετά την αποδέσμευση των εγγυήσεων, θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων».
Ορίζεται επίσης ότι «πόροι του ταμείου, για τους οποίους, μετά από σχετικές αναφορές προόδου του δικαιούχου, εκτιμάται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επένδυσης, δύναται να επιστρέφονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εν όλω ή εν μέρει και ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα που συνεισέφερε, με εισήγηση της ασκούσας καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ».

Comments are closed