Τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου

Μετά την ανοιχτή συνεδρίαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, στις 12.11.2019 αναρτήθηκε το πρακτικό Αποτελεσμάτων Εκλογής και Κατάταξης των Υποψηφίων, ΕΔΩ.

Σύμφωνα με τον τετραγωνικό πίνακα για την ¨Α¨της Κεντρικής Μακεδονίας (σελίδα 74), οι 60 έδρες κατανέμονται ως εξής:

Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (Δ.Κ.Μ):  28 έδρες

Ανασυγκρότηση Μηχανικών-ΔΥΝΑ.ΜΗ Δυναμικοί Μηχανικοί – Πρωτοβουλία Μηχανικών: 9 έδρες

Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών – Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΗΣΥΜΚΜ): 9 έδρες

Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ:  6 έδρες

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών:  3 έδρες

Ενωτική Αριστερή Συσπείρωση Μηχανικών: 2 έδρες

Ανεξάρτητη Κίνηση Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων (ΑΚΜΗ): 2 έδρες

Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί (Ελ.ΕΜ): 1 έδρα

Μπορείτε να δείτε την ανάλυση των παραπάνω αποτελεσμάτων ανά νομό στον παρακάτω πίνακα:

Οι έδρες του Πειθαρχικού Συμβουλίου κατανέμονται ως εξής (σελ. 140 του πρακτικού):

Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (Δ.Κ.Μ): 2 έδρες

Ανασυγκρότηση Μηχανικών=ΔΥΝΑ.ΜΗ Δυναμικοί Μηχανικοί – Πρωτοβουλία Μηχανικών: 1 έδρα

Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών – Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΗΣΥΜΚΜ): 1 έδρα

Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ: 1 έδρα

Οι 24 έδρες του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας στην κεντρική Αντιπροσωπεία, κατανέμονται ως εξής:

Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (Δ.Κ.Μ): 11 έδρες

Ανασυγκρότηση Μηχανικών-ΔΥΝΑ.ΜΗ Δυναμικοί Μηχανικοί – Πρωτοβουλία Μηχανικών: 3 έδρες

Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών – Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΗΣΥΜΚΜ): 3 έδρες

Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ: 2 έδρες

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών: 1 έδρα

Ενωτική Αριστερή Συσπείρωση Μηχανικών: 1 έδρα

Ανεξάρτητη Κίνηση Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων (ΑΚΜΗ): 1 έδρα

(Δημοκρατική Επιμελητηριακή Συμπαράταξη Μηχανικών) ΕλΕΜ-Περιφερειακή Συνεργασία-Συνεργαζόμενοι: 1 έδρα

Ανεξάρτητοι Μηχανικοί ΤΕΕ (ΑΝΕ.ΜΗ.): 1  έδρα

Στο παράρτημα του πρακτικού αναγράφονται οι σταυροί κάθε υποψήφιου και η κατάταξη που έχει προέλθει μετά από κληρώσεις για τους ισοψηφίσαντες.

Διανύουμε το 5ήμερο υποβολής ενστάσεων για κακή καταχώρηση αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το ΠΔ 7/2010, αρ. 16, παρ. 9. Στη συνέχεια και εντός 5 ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με πράξη της ανακηρήσσει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για όλα τα αιρετά όργανα (άρθρο 17, του ΠΔ7/10 παρ.1) και ξεκινά η διαδικασία έμμεσης εκλογής οργάνων διοίκησης (άρθρο 18 του ΠΔ 7, άρθρα 8 και 12 του Ν.1486/84 και αρ.14 του Ν. 2187/04.

Comments are closed