Τα πρακτικά της «Χαρτογραφίας των Κρίσεων»

Έναν σημαντικό όγκο πληροφοριών και πλούτο γνώσεων, περιέχουν οι εργασίες που παρουσιάστηκαν στο 15ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, στη Θεσσαλονίκη και οι οποιες έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα της ΧΕΕΕ, ΕΔΩ .

Μέσα από τις προσβάσιμες παρουσιάσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν μεταξύ άλλων και σημαντική ενημέρωση για τη χρήση νέων τεχνολογιών στη χαρτογραφία, που οδηγούν με τη σειρά τους σε σημαντικές νέες δυνατότητες λήψης αποφάσεων για ανάληψη δράσης σε ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

Comments are closed